Kĩ thuật nuôi và thuần hóa chim rừng

Kĩ thuật nuôi và thuần hóa chim rừng

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Chim rừng ở đây là những loại chim hót hoang như Họa Mi, Sơn Ca, Chích Chòe Than, Chích Chòe Lửa, Khướu, Két, Khoen, vv… được bắt về nuôi dưới hai dạng: dạng chim bổi và dạng chim non.

Nội dung:

1. Nghệ thuật thuần dưỡng chim rừng
2. Nghệ thuật chọn chim
3. Nghệ thuật nuôi chim non
4. Nghệ thuật tập chim hót hay
– Cách tập luyện chim hót hay
– Công dụng của việc nuôi chim mái
5. Cách chăm sóc chim
– Tìm địa điểm treo lồng
– Cách cho ăn uống
– Cách tắm chim
6. Chim thay lông và cách chăm sóc
7. Bồi bổ cho chim và cách trị bệnh

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi