Cây đậu tương: Kỹ thuật trồng và chế biến sản phẩm – Phạm Văn Thiều

 

Cây đậu tương - Kỹ thuật trồng và chế biến sản phẩm - Phạm Văn Thiều

Xem trước tài liệu: Cây đậu tương: Kỹ thuật trồng và chế biến sản phẩm – Phạm Văn Thiều

  

Tác giả: KS. Phạm Văn Thiều
Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội – 2002


Nội dung:

Mở đầu

1. Giá trị kinh tế của cây đậu tương
2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ đậu tương trên thế giới và trong nước ta
3. Các vùng và mùa vụ sản xuất đậu tương ở nước ta

Phần 1. Kỹ thuật trồng đậu tương

1. Cơ sở sinh vật học của cây đậu tương
– Đặc tính thực vật học của cây đậu tương
– Các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây đậu tương
– Các yêu cầu về sinh lý – sinh thái của cây đậu tương
2. Kỹ thuật trồng đậu tương
– Giống
– Chọn đất và kỹ thuật làm đất
– Chế độ luân canh, xen canh gối vụ
– Thời vụ gieo hạt
– Phân bón
– Cách gieo, mật độ, khoảng cách
– Chăm sóc

Phần 2. Chế biến sản phẩm đậu tương

1. Tương
2. Đậu phụ
3. Chao
4. Bột đậu nành (bột đậu tương)
5. Nước bột đậu nành (nước bột đậu tương)
6. Bánh đậu nành (bánh đậu tương)
7. Bánh kẹp đậu nành (đậu tương)
8. Tào hủ hoa nước đường
9. Tào phở
10. Sữa đậu nành
11. Sữa chua đậu nành
12. Sữa chua đậu nành có đường
13.Làm giá đậu tương
14. Đậu tương luộc

Gửi phản hồi