Giáo trình mô đun: Nhân giống hồ tiêu – Nghề Trồng hồ tiêu

 

03 Giáo trình mô đun Nhân giống hồ tiêu - Nghề Trồng hồ tiêu

Xem trước tài liệu: Giáo trình mô đun: Nhân giống hồ tiêu – Nghề Trồng hồ tiêu

  

Xem thêm tài liệu khác về  HỒ TIÊU

 

Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng hồ tiêu
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: Nguyễn Văn Thành (chủ biên), Nguyễn Quốc Khánh, Phạm Thị Bích Liễu

 

Nội dung:

Bài 1. Chuẩn bị luống giâm hom tiêu

1. Chuẩn bị luống ươm
2. Các loại nguyên liệu cần chuẩn bị
3. Làm giàn che tạm thời và rào bảo vệ
4. Trộn hỗn hợp bầu
5. Đóng và xếp bầu vào luống

Bài 2. Chuẩn bị bầu đất giâm hom

1. Vệ sinh vườn ươm, chuẩn bị mặt bằng
2. Chuẩn bị dụng cụ và nguyên liệu
3. Làm luống
4. Trộn hỗn hợp bầu
5. Đóng và xếp bầu vào luống

Bài 3. Chuẩn bị và giâm hom giống tiêu

1. Chọn vườn tiêu để  lấy dây hom
2. Chọn dây tiêu tốt
3. Thời điểm lấy giống
4. Cắt và lấy dây hom ra khỏi trụ
5. Cắt tỉa và chọn hom tốt
6. Xử lí hom tiêu
7. Giâm hom tiêu vào luống
8. Giâm hom tiêu vào bầu đất

Bài 4. Chăm sóc và bứng chọn hom giống ra rễ đem trồng

1. Tưới nước
2. Bứng và chọn cây con

Bài 5. Chăm sóc cây con trong bầu và chọn cây xuất vườn

1. Che nắng, chắn gió
2. Tưới nước
3. Làm cỏ, phá váng
4. Bón phân thúc
5. Đảo bầu
6. Huấn luyện cây con
7. Tiêu chuân cây xuất vườn

Gửi phản hồi