Giáo trình mô đun: Trồng cây diệp hạ châu – Nghề Trồng cây xạ đen, giảo cổ lam, diệp hạ châu

 

Giáo trình mô đun Trồng cây diệp hạ châu - Nghề Trồng cây xạ đen, giảo cổ lam, diệp hạ châu

Xem trước tài liệu: Giáo trình mô đun: Trồng cây diệp hạ châu – Nghề Trồng cây xạ đen, giảo cổ lam, diệp hạ châu

  

Xem thêm tài liệu khác về  NGHỀ TRỒNG XẠ ĐEN, GIẢO CỔ LAM, DIỆP HẠ CHÂU

 

Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng xạ đen, giảo cổ lam, diệp hạ châu
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: Hoàng Thị Thắm (chủ biên), Nguyễn Thị Minh Huệ, Nguyễn Khắc Hải

 

Nội dung:

Bài 1. Tìm hiểu chung về cây Diệp hạ châu đắng

1. Tên gọi
2. Công dụng
3. Giá trị kinh tế
4. Đặc điểm thực vật học
5. Yêu cầu ngoại cảnh
6. Hiện trạng gây trồng và sản xuất cây Diệp hạ châu đắng hiện nay
7. Giới thiệu một số mô hình trồng Diệp hạ châu đắng hiện nay

Bài 2. Nhân giống Diệp hạ châu đắng

1. Xây dựng vườn ươm nhân giống cây diệp hạ châu đắng
2. Nhân giống Diệp hạ châu đắng bằng hạt, giâm hom và nuôi cấy mô

Bài 3. Trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại

1.Trồng Diệp hạ châu đắng
2. Phòng trừ sâu, bệnh hại Diệp hạ châu

Bài 4. Khai thác, sơ chế và bảo quản sản phẩm

1. Thu hoạch sản phẩm Diệp hạ châu đắng
2. Sơ chế sản phẩm Diệp hạ châu đắng
3. Bảo quản sản phẩm Diệp hạ châu đắng
4. Giới thiệu một số sản phẩm Diệp hạ châu đắng

Gửi phản hồi