Hướng dẫn kỹ thuật trồng cây nông lâm nghiệp cho đồng bào miền núi

Trang 1 / 112 

Xem thêm tài liệu khác về  TRỒNG CÂY LÂM NGHIỆP

 

Biên soạn: TS. Phậm Đức Tuấn (chủ biên), KS. Nguyễn Hữu Lộc
Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội – 2004

 

Nội dung:

1. Kỹ thuật trồng cây Dẻ ván ghép
2. Kỹ thuật trồng cây Cà ổi lá đỏ
3. Kỹ thuật thâm canh cây Trám ghép vỏ vàng
4. Kỹ thuật trồng cây chè đắng (chè Kuđinh)
5. Kỹ thuật trồng rừng Lát Mexico
6. Kỹ thuật trồng rừng Mao trúc
7. Kỹ thuật trồng rừng cây Giổi bắc
8. Kỹ thuật trồng rừng cây Ngân hoa

Gửi phản hồi