Kỹ thuật trồng, chế biến nấm ăn và nấm dược liệu

 

Kỹ thuật trồng, chế biến nấm ăn và nấm dược liệu

Xem trước tài liệu: Kỹ thuật trồng, chế biến nấm ăn và nấm dược liệu

  

Xem thêm các tài liệu khác về nấm: … XEM THÊM …(từ khóa: Nấm)

 

Biên soạn: Đinh Xuân Linh, Thân Đức Nhã, Nguyễn Hữu Đống, Nguyễn Thị Sơn
Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội – 2010

 

Nội dung: 

Chương 1. Mở đầu

1. Sự phát triển nghề trồng nấm trên thế giới
2. Nghề trồng nấm ở Việt Nam và tiềm năng phát triển

Chương 2. Giá trị dinh dưỡng và làm thuốc của nấm

1. Giá trị dinh dưỡng của nấm ăn
2. Giá trị làm thuốc của nấm

Chương 3. Đặc tính sinh học và công nghệ nuôi trồng các loại nấm ăn và nấm dược liệu phổ biến hiện nay

1. Công nghệ nuôi trồng nấm mỡ
2. Công nghệ nuôi trồng nấm sò
3. Công nghệ nuôi trồng nấm rơm
4. Công nghệ nuôi trồng nấm mộc nhĩ
5. Công nghệ nuôi trồng nấm hương
6. Công nghệ nuôi trồng nấm linh chi
7. Công nghệ nuôi trồng nấm trân châu
8. Công nghệ nuôi trồng nấm kim châm
9. Công nghệ nuôi trồng nấm đầu khỉ

Chương 4. Sâu bệnh hại nấm và biện pháp phòng trừ

1. Bệnh do vi rút (virus)
2. Bệnh do vi khuẩn (Bacteria)
3. Bệnh nhiễm nấm dại trong quá trình nuôi trồng nấm
4. Bệnh hại sinh lý của nấm và cách phòng tránh
5. Sâu bệnh và một số loại động vật hại nấm và cách phòng trừ

Chương 5. Hạch toán hiệu quả kinh tế trong sản xuất các loại nấm ăn – nấm dược liệu

Chương 6. Bảo quản và chế biến nấm

1. Kỹ thuật bảo quản nấm ăn và sử dụng nấm tươi
2. Kỹ thuật sấy nấm khô
3. Kỹ thuật muối nấm ăn

Chương 7. Thị trường tiêu thụ sản phẩm

1. Thị trường trong nước
2. Sản lượng và thị trường tiêu thụ nấm ăn ở nước ngoài

Chương 8. Mô hình phát triển sản xuất nấm hiện nay

1. Sự hình thành và phát triển các cơ quan nghiên cứu về nấm
2. Một số mô hình tổ chức sản xuất nấm phổ biến ở nước ta

Chương 9. Một số cơ chế, chính sách cần thiết để phát triển sản xuất nấm

1. Một số yêu cầu về vấn đề cần giải quyết cho nghề nấm
2. Cơ chế, chính sách và đường lối phát triển nghề trồng nấm ở nước ta

Chương 10. Một số địa chỉ để giúp người dân liên hệ sản xuất nấm

1. Khu vực các tỉnh phía Bắc
2. Trung tâm nấm Văn Giang

Gửi phản hồi