Sổ tay nuôi trồng nấm ăn và nấm trị bệnh

 

Sổ tay nuôi trồng nấm ăn và nấm trị bệnh

Xem trước tài liệu: Sổ tay nuôi trồng nấm ăn và nấm trị bệnh

 


 

Xem thêm các tài liệu khác về nấm: … XEM THÊM …(từ khóa: Nấm)

 

Trung tâm UNESCO phổ biến kiến thức văn hóa – giáo dục cộng đồng
Nhà Xuất Bản Văn Hóa Dân Tộc, Hà Nội – 2004

 

Nội dung:

Phần 1. Nấm ăn và những vấn đề về trồng nấm

1. Sự phát triển của nghề trồng nấm
2. Giá trị dinh dưỡng của một số loài nấm
3. Giá trị kinh tế của việc trồng nấm

Phần 2. Kỹ thuật trồng một số loại nấm ăn

1. Nấm rơm
2. Nấm mèo (mộc nhĩ)
3. Nấm bào ngư
4. Nấm đông cô

Phần 3. Nấm chữa bệnh – Phục linh

Phần 4. Xây dựng trạm trại để nuôi trồng nấm

Phần 5. Bảo quản và chế biến sản phẩm

Phần 6. Các thiết bị chuyên dùng trong trồng nấm

Gửi phản hồi