Tài liệu đào tạo nghề: Kỹ thuật trồng nấm sò, rơm, linh chi – Trường TH NN&PTNT Quảng Trị

 

Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật trồng nấm sò, rơm, linh chi - Trường TH NN&PTNT Quảng Trị

Xem trước tài liệu: Tài liệu đào tạo nghề: Kỹ thuật trồng nấm sò, rơm, linh chi – Trường TH NN&PTNT Quảng Trị

  

Đơn vị biên soạn: Trường Trung học Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị – năm 2012
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị

 

Nội dung:

Bài 1. Kỹ thuật trồng nấm rơm

Bài 2. Kỹ thuật trồng nấm sò

Bài 3. Kỹ thuật trồng nấm linh chi

Gửi phản hồi