100 câu hỏi về bệnh trong chăn nuôi gia súc – gia cầm

100 câu hỏi về bệnh trong chăn nuôi gia súc-gia cầm

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Biên soạn: PTS. TRẦN MINH CHÂU
NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP, HÀ NỘI – 2005

Nội dun

Những bệnh gây chết cho nhiều loài gia súc
Các bệnh chủ yếu của trâu bò
Các bệnh chủ yếu của ngựa
Bệnh của dê, cừu
Các bệnh thường gặp của lợn
Một số bệnh của chó
Bệnh của thỏ
Các bệnh của gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng, gà tây)
Vài bệnh của ong

Một số chỉ tiêu sinh lý của gia súc khỏe mạnh
Các thuốc kháng sinh, kháng khuẩn
Các thuốc sunfamit kháng khuẩn
Các thuốc chữa bệnh nấm
Các thuốc chữa bệnh đơn bào
Thuốc chữa bệnh ký sinh trùng máu
Thuốc trị ve, bét
Thuốc trị giun sán

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi