Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Bài giảng Giống và Công tác giống lợn

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍNội dung:

1. Công tác giống lợn
1.1. Ý nghĩa của công tác giống lợn
1.2. Các hình thức chọn lọc giống lợn
1.3. Phương pháp nhân giống lợn
1.4. Hệ thống nhân giống lợn hình tháp
2. Một số giống lợn nuôi phổ biến
2.1. Một số nhận định chung về giống lợn
2.2. Một số giống lợn nuôi phổ biến
Đặc điểm giống lợn Móng cái
Giống lợn Mường khương
Giống lợn Mẹo
Giống lợn Landrace
Giống lợn Duroc
Giống lợn Pietrain
Giống lợn Hampshire

Gửi phản hồi