Bạn của nhà nông – Kỹ thuật nuôi và chăm sóc chim

Bạn của nhà nông – Kỹ thuật nuôi và chăm sóc chim

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: KS. THÁI HÀ – ĐẶNG MAI
NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC – 2011

Nội dung:

ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO SINH HỌC CỦA CÁC LOÀI CHIM
– Đặc điểm cấu tạo bộ xương của loài chim
– Đặc điểm cấu tạo hệ hô hấp của loài chim
– Đặc điểm cấu tạo hệ tuần hoàn của loài chim
– Đặc điểm cấu tạo hệ tiêu hóa của loài chim
– Đặc điểm của cánh chim
– Đặc điểm cấu tạo hệ sinh dục của loài chim
– Đặc điểm cấu tạo và tác dụng của bộ lông chim

KỸ THUẬT NUÔI CHIM MỘT SỐ LOÀI CHIM BIẾT HÓT
– Kỹ thuật nuôi chim vành khuyên
– Kỹ thuật nuôi chim chích chòe
– Kỹ thuật nuôi chim họa mi
– Kỹ thuật nuôi chim chào mào

KỸ THUẬT NUÔI MỘT SỐ LOÀI CHIM KHÁC
– Phương pháp nuôi vẹt
– Phương pháp nuôi chim bồ câu
– Phương pháp nuôi chim cút

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi