Bạn của nhà nông – Kỹ thuật nuôi và chăm sóc ếch trâu (ếch công nghiệp)

Bạn của nhà nông – Kỹ thuật nuôi và chăm sóc ếch trâu (ếch công nghiệp)

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Biên soạn: KS. THÁI HÀ – ĐẶNG MAI
NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC – 2011

Nội dung:

NGHỀ NUÔI ẾCH TRÂU
1. Nghề nuôi ếch trâu
2. Giá trị kinh tế của ếch trâu

ĐẶC TÍNH SINH VẬT HỌC CỦA ẾCH TRÂU
1. Phân loại ếch trâu và những loại ếch thường gặp
2. Đặc điểm hình dáng của ếch trâu
3. Cấu tạo và chức năng sinh lý của ếch trâu

NHU CẦU VỀ ĐIỀU KIỆN SINH THÁI CỦA ẾCH TRÂU
1. Môi trường sống của ếch trâu
2. Ảnh hưởng của môi trường đến sự sinh trưởng và phát dục của ếch trâu

ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN CỦA ẾCH TRÂU
1. Đặc điểm phát dục và sinh sản của ếch trâu
2. Sự phát sinh trứng ếch
3. Sự hình thành tinh trùng
4. Kỹ thuật nuôi ếch giống sinh sản
5. Kỹ thuật ương trứng

QUY TRÌNH KỸ THUẬT NUÔI ẾCH
1. Lập kế hoạch và xây dựng vườn nuôi dưỡng
2. Kỹ thuật nuôi dưỡng nòng nọc
3. Kỹ thuật nuôi dưỡng ếch con
4. Kỹ thuật nuôi ếch trưởng thành
5. Một số điều cần lưu ý nuôi dưỡng ếch trâu

CÁC BỆNH GÂY HẠI CHO ẾCH TRÂU VÀ CÁCH PHÒNG TRỪ
1. Các bệnh gây hại cho nòng nọc và cách phòng trừ
2. Các bệnh gây hại cho ếch con và cách phòng trừ
3. Các bệnh gây hại cho ếch trưởng thành và cách phòng trừ

THU HOẠCH VÀ CHẾ BIẾN ẾCH TRÂU
1. Thu hoạch ếch
2. Sơ chế ếch
3. Kỹ thuật vận chuyển ếch trâu
4. Phương pháp chế biến ếch trâu

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi