Chào mừng quý khách đến với CamNangNongNghiep.com

Báo cáo – Tái chế hữu cơ sản xuất Thức ăn chăn nuôi – 2012

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍNội dung:

Chương 2. Tổng quan về nguyên liệu và sản phẩm
1. Nguyên liệu
2. Sản phẩm

Chương 3. Quy trinh sản xuất
A. Sơ đồ quy trình
B. Thuyết minh quy trình
1. Tiếp nhận nguyên liệu
2. Bảo quản
4. Sàng nguyên liệu
5. Nghiền nguyên liệu
6. Sàng bán thành phẩm
7. Trộn
8. Ép viên
9. Ép đùn
10. Sấy và làm nguội
11. Sàng thành phẩm
12. Đóng bao thành phẩm
13. Các thiết bị khác

Chương 4. An toàn lao động vệ sinh trong nhà máy
1. An toàn lao động
2. Vệ sinh nhà máy

Chương 5. Kết luận và đề nghị

Gửi phản hồi