Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Bệnh ký sinh trùng ở gia cầm và biện pháp phòng trị – Phạm Sĩ Lăng, Phan Địch Lân

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: PGS.TS. Phạm Sỹ Lăng, PGS.TS. Phan Địch Lân
Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội – 2001Nội dung:

Chương 1. Bệnh đơn bào
– Bệnh cầu trùng gà

Chương 2. Các bệnh sán lá
1. Bệnh sán lá sinh sản của gia cầm
2. Bệnh sán lá ruột của gia cầm
3. Bệnh sán lá ở mắt của gia cầm
4. Bệnh sán lá khí quản ở thủy cầm

Chương 3. Các bệnh sán dây
1. Bệnh sán dây ở gà
2. Bệnh sán dây đường tiêu hóa ở vịt, ngan, ngỗng

Chương 4. Các bệnh giun tròn
1. Bệnh giun đũa gà
2. Bệnh giun đũa bồ câu
3. Bệnh giun ở diều bồ câu
4. Bệnh giun mắt ở gia cầm
5. Bệnh giun chỉ vịt
6. Bệnh giun kim
7. Bệnh giun dạ dày ở ngỗng
8. Bệnh giun đầu gai vịt

Chương 5. Côn trùng ký sinh
1. Ghẻ Cnemidocoptes ở gà
2. Ghẻ Cnemidocoptes mutans
3. Mò đỏ
4. Mạt gà
5. Ve Argas persicus

Những phương pháp ký sinh trùng chủ yếu để chẩn đoán bệnh giun sán

Gửi phản hồi