Bổ sung Vitamin C chống stress cho gia cầm – PGS.TS. Bùi Hữu Đoàn

 

Trang 1 / 73Tác giả: PGS.TS. Bùi Hữu Đoàn
Trung tâm Khuyến nông quốc gia – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội – 2010


Nội dung:

Mở đầu
1. Stress và sử dụng vitamin C trong phòng chống stress ở gia cầm
– Lý thuyết cơ bản về phản ứng stress
– Sơ đồ hình thành và điều hòa hormon trong phản ứng stress
– Những nghiên cứu sử dụng vitamin C chống stress
2. Lược sử phát hiện ra Vitamin C
3. Cấu trúc hóa học của axit ascorbic
4. Vai trò sinh học của vitamin C
– Tham gia chuyển hóa các chất trong cơ thể
– Tạo sức đề kháng
– Hình thành sợi colagen của protein, tạo mô liên kết
– Tham gia vào quá trình chuyển hóa vitamin D vào Canxi
5. Sử dụng Vitamin C trong chăn nuôi gia cầm
– Bổ sung vitamin C cho gà con
– Bổ sung vitamin C cho gà sinh sản
6. Hàm lượng Vitamin C trong thức ăn, cách bảo quản, bổ sung

Gửi phản hồi