Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Cẩm nang chăn nuôi gia súc – gia cầm: Tập 3 – Cẩm nang chăn nuôi gia súc ăn cỏ

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tập 3: Cẩm nang chăn nuôi gia súc ăn cỏ
Hội chăn nuôi Việt Nam, Tái bản lần I
Nhà xuất bản Nông Nghiệp, Hà Nội – 2004Nội dung:

Phần I. Cẩm nang chăn nuôi bò sữa bò thịt
Chương 1. Một số đặc điểm chung của bò sữa bò thịt
1. Đặc điểm sinh trưởng và phát triển
2. Đặc điểm sinh lý sinh sản
3. Đặc điểm sinh lý tiêu hóa thức ăn
4. Một số giống bò sữa, bò thịt

Chương 2. Kỹ thuật chăn nuôi bò sữa
1. Thành phần và các yếu tố ảnh hưởng đến sản lượng sữa
2. Nuôi dưỡng bò sữa
3. Kỹ thuật vắt sữa và khai thác sữa
4. Phòng và trị một số bệnh rối loạn dinh dưỡng và trao đổi chất ở bò sữa

Chương 3. Kỹ thuật chăn nuôi bò thịt
1. Khái niệm về bò thịt
2. Phương pháp nuôi bò thịt
3. Quản lý và chăm sóc đối với các phương thức chăn nuôi bò thịt
4. Phương pháp xác định khả năng sản xuất thịt của bò thịt
5. Chuồng trại chăn nuôi bò thịt, bò sữa
6. Xác định hiệu quả kinh tế các phương thức chăn nuôi bò thịt, bò sữa

Phần II. Cẩm nang chăn nuôi trâu
1. Đặc điểm ngoại hình, sinh trưởng, sinh sản của trâu
2. Đặc điểm tiêu hóa và sử dụng thức ăn
3. Các giống trâu trên thế giới
4. Tiêu chuẩn chọn giống trâu
5. Kỹ thuật nuôi trâu đực giống
6. Kỹ thuật nuôi trâu sinh sản
7. Kỹ thuật nuôi trâu thịt
8. Kỹ thuật nuôi trâu cày kéo
9. Xây dựng chuồng trại chăn nuôi trâu
10. Vệ sinh thú y
11. Tính toán hiệu quả kinh tế

Phần III. Cẩm nang chăn nuôi dê
1. Một số đặc điểm sinh học của dê
2. Giống và kỹ thuật
3. Thức ăn và kỹ thuật chế biến sử dụng thức ăn cho dê
4. Kỹ thuật chăn nuôi dê
5. Kỹ thuật quản lý và chuồng trại
6. Kỹ thuật giết mổ và chế biến sản phẩm
7. Vệ sinh phòng bệnh

Phần IV. Cẩm nang chăn nuôi ngựa
1. Đặc điểm về giống ngựa
2. Giống và phương pháp chọn giống ngựa
3. Thức ăn và kỹ thuật nuôi dưỡng ngựa
4. Kỹ thuật chăn nuôi các loại ngựa
5. Kỹ thuật huấn luyện ngựa
6. Một số sản phẩm trong chăn nuôi ngựa
7. Chuồng trại nuôi ngựa
8. Vệ sinh phòng bệnh và một số bệnh của ngựa

Gửi phản hồi