Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Chăn nuôi lợn hướng nạc ở gia đình và trang trại – PGS.TS. Nguyễn Thiện (chủ biên)

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: NGUYỄN THIỆN – PHẠM SỸ LĂNG – PHAN ĐỊCH LÂN – HOÀNG VĂN TIẾN – VÕ TRỌNG HỐT
Chủ biên: PGS.TS. NGUYỄN THIỆN
NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP, HÀ NỘI – 2004NỘI DUNG:

PHẦN THỨ NHẤT: CHỌN GIỐNG VÀ NHÂN GIỐNG LỢN
I. Các giống lợn thường nuôi ở nước ta và nhiều nước khác
1. Các giống lợn ngoại nuôi ở nước ta
2. Các giống lợn nội
II. Chọn lọc giống lợn
1. Chọn lọc lần lượt
2. Chọn lọc theo nhiều tính trạng
3. Chọn lọc cá thể
4. Chọn lọc theo đời trước
III. Giao phối cận huyết
1. Cách xác định mức độ cận huyết
2. Cách xác định hệ số tương quan huyết thống
3. Các tính hệ số tương quan trực tiếp
IV. Chỉ số chọn lọc
V. Hiệu quả chọn lọc (Selection respone)
1. Ly sai chọn lọc
2. Cường độ chọn lọc I (Intensity)
3. Khoảng cách thế hệ
4. Hiệu quả chọn lọc (R)
VI. Phương pháp nhân giống lợn
1. Đánh số tai lợn
2. Các tiêu chí đánh giá sức sản xuất
3. Phương pháp nhân giống

PHẦN THỨ HAI: DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN CHO LỢN
I. Nhu cầu dinh dưỡng của các loại lợn
1. Nhu cầu năng lượng
2. Protein (đạm) và axit amin
3. Nhu cầu axit amin ở lợn
4. Các axit amin trong thức ăn giàu đạm
5. Axit amin trong khẩu phần
6. Sử dụng axit amin trong khẩu phần thực tế
II. Các loại thức ăn cho lợn
1. Thức ăn giàu năng lượng
2. Thức ăn protein
3. Thức ăn khoáng, vitamin và các loại thức ăn bổ sung

PHẦN THỨ BA: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ NUÔI CÁC LOẠI LỢN
I. Sơ lược về sinh lý tiêu hóa ở lợn
1. Đặc điểm tiêu hóa ở lợn
2. Hệ thống tiêu hóa ở lợn
II. Quy trình công nghệ nuôi các loại lợn
1. Nuôi lợn nái hậu bị
2. Nuôi lợn nái chửa
3. Nuôi lợn nái nuôi con
4. Nuôi lợn con theo mẹ
5. Một số tiêu chuẩn và khẩu phần nuôi lợn nái
6. Nuôi lợn thịt
7. Các khẩu phần thức ăn nuôi lợn thịt
8. Nuôi lợn thịt có tỷ lệ thịt nạc cao
III. Quy trình công nghệ nuôi lợn nái chờ phối
1. Khẩu phần cho lợn chờ phối
2. Dẫn tinh cho lợn nái
IV. Quy trình công nghệ nuôi lợn đực giống
1. Chọn lọc đực giống
2. Nuôi dưỡng và chăm sóc
3. Chế độ sử dụng và khai thác tinh
4. Đánh giá phẩm chất tinh dịch
V. Chuồng nuôi lợn
1. Những yế tố khí hậu, kiểu chuồng ảnh hưởng đến năng suất của lợn
2. Tiểu khí hậu chuồng và năng suất của lợn
3. Địa điểm xây dựng chuồng lợn
4. Các kiểu chuồng lợn
VI. Tổ chức quản lý trong trại nuôi lợn
1. Những điểm chung trong tổ chức quản lý một trại lợn
2. Giá thành về sản xuất thịt lợn
3. Kế hoạch gây dựng và phát triển đàn lợn
4. Hiệu quả kinh tế theo mô hình đàn lợn trong một trại chăn nuôi
VII. Chế biến một số món ăn bằng thịt lợn
1. Một số chỉ tiêu cần thiết của thịt trước khi chế biến
2. Kỹ thuật chế biến một số món ăn theo dạng ăn liền của các nước phương Tây

PHẦN THỨ TƯ: CÁC BIỆN PHÁP QUAN TRỌNG Ở LỢN VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỮA
I. Bệnh truyền nhiễm
1. Bệnh dịch tả lợn
2. Bệnh giả dại ở lợn (Aujeszky)
3. Bệnh tụ huyết trùng
4. Bệnh lợn đóng dấu
5. Bệnh liên tụ cầu
6. Bệnh phó thương hàn
7. Bệnh viêm teo mũi ở lợn
8. Bệnh sảy thai ở lợn
9. Bệnh suyễn
10. Bệnh lợn con ỉa phân trắng
11. Bệnh hồng ly
12. Bệnh lở mồm long móng ở lợn
13. Bệnh rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn
14. Bệnh viêm não do virut ở lợn
15. Bệnh viêm dạ dày – ruột truyền nhiễm ở lợn
16. Bệnh đậu lợn
II. Các bệnh ký sinh trùng
1. Bệnh sán lá ruột lợn (Fasciolopsiosis)
2. Bệnh giun đũa lợn
3. Bệnh giun phổi lợn
4. Bệnh giun kết hạt ở lợn
5. Bệnh giun thận lợn
6. Bệnh giun bao ở lợn
7. Bệnh sán dây và bệnh ấu trùng sán dây ở lợn
8. Bệnh ghẻ ở lợn
III. Bệnh nội khoa và sinh sản
1. Hội chứng ngộ độc hóa chất của lợn
2. Hội chứng suy dinh dưỡng
3. Hội chứng rối loạn tiêu hóa (ỉa chảy thông thường)
6. Hội chứng rối loạn sinh sản
7. Hội chứng rối loạn nguyên tố kẽm
8. Hội chứng viêm da ở lợn ngoại
IV. Thuốc và vacxin thường dùng điều trị và phòng bệnh cho lợn
1. Các loại kháng sinh thường dùng cho lợn
2. Các loại sunfamit thường dùng cho lợn
3. Các loại vacxin phòng bệnh thường dùng cho lợn

PHỤ LỤC: CÁC TIÊU CHUẨN DINH DƯỠNG TRONG CHĂN NUÔI LỢN Ở NƯỚC TA VÀ MỘT SỐ NƯỚC KHÁC
1. Nhu cầu thức ăn duy trì của lợn thịt
2. Thời gian nuôi và lượng thức ăn cần cho 1 lợn thịt từ 15 – 100kg
3. Nhu cầu năng lượng và thức ăn cho lợn nái hậu bị chửa, lợn nái chờ phối và lợn đực giống
4. Thành phần hỗn hợp thức ăn giàu đạm bổ sung vào thức ăn nền nuôi lợn lai
5. Các khẩu phần với thức ăn giàu đạm
6. Các tiêu chuẩn dinh dưỡng trong chăn nuôi lợn ở Pháp
7. Các tiêu chuẩn dinh dưỡng trong chăn nuôi lợn ở Mỹ

Gửi phản hồi