Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Chăn nuôi lợn nái sinh sản ở nông hộ – GS. TSKH. Lê Hồng Mận

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: GS. TSKH Lê Hồng Mận
NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP, HÀ NỘI – 2002NỘI DUNG:

Phần một. Giống lợn
I. Chọn lợn nái và đực giống
II. Các giống lợn nội
III. Các giống lợn ngoại
IV. Lai giống

Phần hai. Đặc điểm sinh lý sinh sản lợn nái, sinh trưởng lợn con
I. Vai trò của lợn nái trong chăn nuôi lợn
II. Sinh lý động dục
III. Các giai đoạn động dục và thời điểm
IV. Thụ tinh nhân tạo
V. Thời kỳ chửa, đẻ, tiết sữa nuôi con
VI. Đặc điểm sinh lý sinh trưởng của lợn con, lợn thịt

Phần ba. Công tác quản lý giống lợn ở trang trại

Phần bốn. Dinh dưỡng và thức ăn lợn
I. Sinh lý tiêu hóa ở lợn
II. Nhu cầu dinh dưỡng thức ăn lợn
1. Năng lượng trong thức ăn lợn
2. Nhu cầu dinh dưỡng thức ăn lợn
3. Protein và axit amin trong thức ăn lợn
4. Vitamin trong thức ăn lợn
5. Chất khoáng trong thức ăn lợn

Phần năm. Thức ăn và nuôi dưỡng lợn nái
I. Nguyên liệu thức ăn
2. Thức ăn tinh giàu năng lượng
3. Thức ăn tinh giàu prôtein
4. Thức ăn bổ sung dinh dưỡng
5. Thức ăn bổ sung phi dinh dưỡng
6. Thức ăn thương mại
7. Giá trị nuôi dưỡng tương đối và tỷ lệ thích hợp của một số loại thức ăn
II. Phương pháp lập công thức thức ăn
III. Kỹ thuật nuôi lợn đực giống
IV. Kỹ thuật nuôi lợn nái
1. Chăm sóc nuôi dưỡng lợn nái hậu bị
2. Nuôi dưỡng lợn nái chửa
3. Chăm sóc lợn nái chửa và đẻ
4. Chăm sóc lợn nái sau khi đẻ
5. Chăm sóc nuôi dưỡng lợn nái nuôi con
6. Chăm sóc nuôi dưỡng lợn con theo mẹ
7. Một số công thức khẩu phần nhiều nơi áp dụng
8. Lịch chăm sóc nuôi dưỡng đàn lợn

Phần sáu. Chuồng nuôi lợn
I. Các yếu tố khí hậu ảnh hưởng đến năng suất nuôi lợn
II. Xây dựng chuồng trại

Phần bảy. Vệ sinh thú y phòng chống bệnh lợn
I. Những điều cần biết về công tác thú y
II. Tiêm phòng vacxin dịch tả, phó thương hàn và tụ huyết trùng cho lợn nái mẹ và lợn con
III. Phòng chữa một số bệnh lợn
1. Bệnh dịch tả
2. Bệnh tụ huyết trùng
3. Bệnh lợn đóng dấu
4. Bệnh phó thương hàn
5. Bệnh suyễn
6. Bệnh rối loạn sinh sản
7. Bệnh sát nhau
8. Bệnh viêm vú lợn nái sau khi đẻ
9. Bệnh sốt sữa sau khi đẻ
10. Bệnh ít sữa và mất sữa sau khi đẻ
11. Bệnh viêm tử cung
12. Bệnh bại liệt sau khi đẻ
13. Bệnh phân trắng lợn con
14. Lợn mẹ cắn con
15. Hội chứng ngộ độc
16. Bệnh viêm đường tiết niệu và sinh dục đực giống
17. Bệnh lở mồm long móng

Gửi phản hồi