Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình Chuẩn bị điều kiện nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp NGHỀ NUÔI LỢN RỪNG, LỢN NUÔI THẢ
Biên soạn: THs. HÀ VĂN LÝ (Chủ biên) – THs. NGUYỄN XUÂN LỚI – ĐỖ HUYỀN TRANG – NÔNG VĂN TRUNG
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, HÀ NỘI – 2014Nội dung:

Bài mở đầu
1. Hiện trạng nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả
2. Một số thuận lợi, khó khăn của việc nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả

Bài 1. Chọn giống lợn rừng, lợn nuôi thả
1. Đặc điểm một số giống lợn rừng, lợn nuôi thả
2. Đặc điểm sinh lý của lợn
3. Chọn và nhân giống lợn rừng, lợn nuôi thả

Bài 2. Chuồng trại nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả
1. Những yêu cầu chung về chuồng trại nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả
2. Địa điểm khu nuôi thả
3. Chuồng nuôi lợn
4. Hệ thống xử lý chất thải
5. Khu chăn thả lợn

Bài 3. Thức ăn, nước uống cho lợn rừng, lợn nuôi thả
1. Nhu cầu thức ăn của lợn rừng, lợn nuôi thả
2. Lựa chọn thức ăn
3. Chế biến, sử dụng và bảo quản thức ăn
4. Phối trộn thức ăn tinh
5. Nước uống cho lợn rừng, lợn nuôi thả

Gửi phản hồi