Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình Dinh dưỡng và thức ăn vật nuôi

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: PGS.TS. TÔN THẤT SƠN (Chủ biên) – TS. NGUYỄN THỊ MAI – ThS. NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Giáo trình dùng trong các trường Trung học Chuyên nghiệp
NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI – 2005Nội dung:

Chương 1. VAI TRÒ CỦA CÁC CHẤT DINH DƯỠNG
I. Dinh dưỡng nước
II. Dinh dưỡng protein
III. Dinh dưỡng năng lượng
IV. Dinh dưỡng vitamin
V. Dinh dưỡng khoáng

Chương 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA THỨC ĂN
I. Phân tích thành phần dinh dưỡng của các loại thức ăn
II. Phương pháp thử mức tiêu hóa
III. Đo lượng thức ăn thu nhận
IV. Cân bằng nitơ
V. Cân bằng nitơ và cacbon
VI. Thí nghiệm nuôi dưỡng

Chương 3. NĂNG LƯỢNG VÀ ƯỚC TÍNH GIÁ TRỊ NĂNG LƯỢNG CỦA THỨC ĂN
I. Năng lượng trong dinh dưỡng động vật
II. Năng lượng và các hệ thống năng lượng thức ăn chăn nuôi
III. Một số phương pháp ước tính, giá trị năng lượng thức ăn gia súc, gia cầm

Chương 4. PHÂN LOẠI THỨC ĂN VÀ ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN THƯỜNG DÙNG TRONG CHĂN NUÔI
I. Phân loại thức ăn
II. Đặc điểm của một số loại thức ăn thường dùng trong chăn nuôi

Chương 5. THỨC ĂN BỔ SUNG
I. Thức ăn bổ sung
II. Premix
III. Các chất kháng khuẩn
IV. Enzym
V. Chất chống ôxy hóa
VI. Chất chống mốc
VII. Sử dụng nitơ phi protein (NNP) cho loại nhai lại
VIII. Phụ gia thực phẩm

Chương 6. CHẾ BIẾN VÀ DỰ TRỮ THỨC ĂN
I. Mục đích của chế biến và dự trữ thức ăn
II. Các phương pháp chế biến thức ăn
III. Giới thiệu thức ăn hỗn hợp
IV. Phương pháp dự trữ thức ăn
V. Chế biến một số phế phụ phẩm trong nông nghiệp làm thức ăn cho gia súc

Chương 7. NHU CẦU DINH DƯỠNG VẬT NUÔI
I. Nhu cầu duy trì
II. Nhu cầu sinh trưởng
III. Nhu cầu tiết sữa
IV. Nhu cầu sinh sản

Chương 8. TIÊU CHUẨN VÀ KHẨU PHẦN ĂN
I. Khái niệm tiêu chuẩn và khẩu phần ăn
II. Những nguyên tắc phối hợp khẩu phần ăn

Phần thực hành

Bài 1. Phân loại, đánh giá chất lượng một số nguyên liệu thức ăn thường sử dụng trong chăn nuôi
Bài 2. Phương pháp chế biến thức ăn
Bài 3. Xác định tiêu chuẩn ăn và xây dựng khẩu phần ăn cho vật nuôi

Gửi phản hồi