Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình Kỹ thuật nuôi ong mật – NXB Nông Nghiệp

Trang 1 / 134Biên soạn: PGS.TS. NGUYỄN DUY HOAN (Chủ biên) – THS . PHÙNG ĐỨC HOÀN – TS . NGÔ NHẬT THẮNG
NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP, HÀ NỘI – 2008

 

Nội dung:

Bài mở đầu CON ONG VÀ LỢI ÍCH CỦA NGHỀ NUÔI ONG

Chương 1: NGUỒN GỐC, PHÂN LOẠI VÀ HÌNH THÁI CẤU TẠO CƠ THỂ CỦA ONG MẬT

1. NGUỒN GỐC CỦA ONG
2. VỊ TRÍ PHÂN LOẠI
3. CÁC LOÀI ONG MẬT CHỦ YẾU
3.1. Ong hoa (Apisfzorea)
3.2. Ong Khoái hay ong gác kèo (Apis dorsata)
3.3. Ong nội địa hay ong Châu Á (Apis cerana)
3.4. Ong châu Âu hay ong ngoại (Apis mellifer)
3.5. Ong không ngòi đốt (Apidac; Meliponiac)
4. HÌNH THÁI CẤU TẠO CƠ THỀ
4.1. Hình thái cấu tạo ngoài
4.1.1. Phần đầu ong
4.1.2. Phần ngực
4.1.3. Phần bụng ong
4.2. Cấu tạo trong
4.2.1. Hệ tiêu hoá
4.2.2. Cơ quan hô hấp
4.2.3. Cơ quan tuần hoàn
4.2.4. Hệ thần kinh
4.2.5. Cơ quan sinh dục của ong

Chương 2: SINH HỌC ONG MẬT

1. CẤU TRÚC TỔ ONG
1.1. Cấu trúc tổ và sự sắp xếp bánh tổ
1.2. Sự già hoá của bánh tổ và hoạt động xây bánh tổ mới
1.3. Sự điều hoà nhiệt độ, ẩm độ trong đàn ong
2. TỔ CHỨC XÃ HỘI CỦA ĐÀN ONG MẬT
2.1. Đàn ong là một “đơn vị xã hội”
2.2. Các thành viên của đàn ong
2.2.1. Ong chúa
2.2.2. Ong đực
2.2.3. Ong thợ

Chương 3: NGUỒN MẬT PHẤN VÀ CÔNG TÁC CHĂM SÓC QUẢN LÝ ĐÀN ONG

1. NGUỒN MẬT PHẤN
1.1. Vai trò của cây nguồn mật phấn đối với nghề nuôi ong
1.2. Sự tiết mật và các yếu tố ảnh hưởng đến sự tiết mật của hoa
1 .2.1. Sự tiết mật hoa
1. 2.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự tiết mật
1.3. Lịch nở hoa của cây nguồn mật phấn
2. MỘT SỐ DỤNG CỤ NUÔI ONG
2.1. Thùng ong.
2.1.1. Các loại thùng ong truyền thống (đõ)
2.1.2. Thùng ong cải tiến
2.1.3. Một số dạng thùng ong chuyên dụng khác
2.2. Các dụng cụ nuôi ong khác
2.2.1. Dụng cụ tạo chúa
2.2.2. Dụng cụ quản lý ong
2.2.3. Dụng cụ gắn chân tầng
2.3. Dụng cụ khai thác mật
3. CÁCH LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỀM VÀ SẮP ĐẶT CÁC ĐÀN ONG
3.1. Lựa chọn địa điểm đặt trại ong
3.2. Sắp đặt các đàn ong trong trại
3.3. Xác định mật độ đàn ong trong 1 vùng
4. KỸ THUẬT QUẢN LÝ ĐÀN ONG THEO THỜI VỤ
4.1. Ý nghĩa của công tác quản lý đàn ong theo thời vụ
4.2. Công tác quản lý đàn ong theo thời vụ ở các tỉnh phía Bắc
4.2.2. Kỹ thuật quản lý đàn ong trong vụ hè – thu.
4.2.3. Kỹ thuật quản lý đàn ong trong vụ thu – đông
4.2.4. Kỹ thuật quản lý ong trong vụ đông – xuân

Chương 4: KỸ THUẬT NUÔI ONG

1. NUÔI ONG CỔ TRUYỀN
1.1. Các hình thức nuôi ong cổ truyền
1.1.1. Săn ong
1.1.2. Nuôi ong trong hốc cây, hốc đá
1.1.3. Nuôi ong trong thùng vuông, đõ trong có bánh tổ cố định
1.1.4. Nuôi ong trong đõ, thùng có thanh xà
1.2. Các phương pháp bắt ong về nuôi
1.2.1. Hánh ong
1.2.2. Bắt ong trinh sát (ong soi đõ)
1.2.3. Bắt ong trong hốc cây, hốc đá
1.2.4. Bắt ong di cư, ong chia đàn, bốc bay
1.3. Sang thùng ong
2. NUÔI ONG CẢI TIẾN
2.1. Nguồn giống ong
2.1.1. Mua đàn ong trong đõ
2.1.2. Mua ong từ những đàn đã nuôi trong thùng cải tiến
2.2. Kiểm tra đàn ong
2.2.1. Mục đích
2.2.2. Nguyên tắc và yêu cầu kiểm tra đàn ong
2.2.3. Phương pháp kiểm tra
2.3. Cho ong xây bánh tổ mới
2.3.1. Mục đích
2.3.2. Các phương pháp cho xây
2.4. Cho ong ăn bổ sung và uống nước
2.4.1. Sự cần thiết phải cho ong ăn thêm
2.4.3. Cho ong uống nước
2.5. Ong chia đàn tự nhiên và cách phòng chống
2.5 .1 . Các nhân tố thúc đẩy ong chia đàn
2.5.2. Nhận biết ong chia đàn tự nhiên
2.5.3. Hiện tượng chia đàn
2.5.4. Biện pháp phòng chống và xử lý ong chia đàn
2.6. Ong bốc bay và cách phòng chống
2.6.1. Tác hại
2.6.2. Nguyên nhân
2.6.3. Nhận biết ong bốc bay
2.6.4. Phòng chống ong bốc bay
2.6.5. Xử lý ong bốc bay
2.7. Ong cướp mật và biện pháp phòng chống
2.7.1. Hiện tượng và tác hại
2.7.2. Nguyên nhân gây tình trạng ong cướp mật
2.7.3. Biện pháp phòng tránh ong ăn cướp mật
2.8. Ong thợ đẻ trứng và biện pháp xử lý
2.8.1. Hiện tượng và tác hại
2.8.2. Nguyên nhân
2.8.3. Đề phòng và xử lý ong thợ đẻ trứng
2.9. Chống nóng, chống rét cho đàn ong
2.9.1. Chống nóng
2.9.2. Chống rét cho ong
2.10. Nhập ong
2.10.1. Những trường hợp phải nhập đàn ong và nguyên tắc nhập ong
2.10.2. Các phương pháp nhập đàn ong
2.11. Di chuyển đàn ong
2.11.1. Mục đích di chuyển đàn ong
2.11.2. Một số hình thức nuôi ong không cố định
2.11.3. Những việc cồn làm khi vận chuyển đàn ong

Chương 5: CÔNG TÁC GIỐNG ONG

1. ĐẶC ĐIỂM CỦA VIỆC CHỌN LỌC GIỐNG ONG
2. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỌC GIỐNG
2.1. Chọn lọc đại trà
2.2. Chọn lọc cá thể
3. LAI GIỐNG
4. TẠO CHÚA
4.1. Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng ong chúa
4.2. Phương pháp tạo chúa đơn giản
4.3. Tạo chúa bằng phương pháp di trùng
4.4. Giới thiệu chúa và .mũ chúa
5. NHÂN ĐÀN
5.1. Các phương pháp chia đàn nhân tạo
5.2. Sử đụng các đàn chia tự nhiên

Chương 6: SÂU BỆNH VÀ ĐỊCH HẠI CỦA ONG MẬT

1. BỆNH THỐI ẤU TRÙNG CHÂU ÂU (Europeanfoulbrood)
2. BỆNH THỐI ẤU TRÙNG TÚI (Sacbrood)
3. BỆNH ỈA CHẢY (Nosema)
4. HỘI CHỨNG NGỘ ĐỘC
4.1. Ngộ độc thuốc hoá học
4.2. Ngộ độc thực vật có mật phấn độc
5. CÁC KÝ SINH CỦA ONG
5.1. Ve ký sinh hay chí lớn (Varroajácobsoni)
5.2. Ve ký sinh hay chí nhỏ (Tropilaelaps clareae)
5.3. Ve Neocypholaelaps indica Evans
6. CÁC CÔN TRÙNG HẠI ONG
6.1. Sâu ăn sáp (sâu phá bánh tổ)
6.2. Kiến
6.3. Ong bò vẽ
6.4. Chuồn chuồn
6.5. Ngài đầu lâu
6.6. Ruồi ký sinh (Senotainia sp)
7. MỘT SỐ ĐỊCH HẠI KHÁC
7.1. Chim ăn ong
7.2. Cóc, nhái
7.3. Một số kẻ thù hại ong khác

Chương 7: THU SẢN PHẨM

1 MẬT ONG VÀ PHƯƠNG PHÁP THU HOẠCH
1.1. Thành phần và tác dụng của mật ong
1.2. Phương pháp khai thác mật ong
1.3. Xử lý mật sau khi đã thu
1.4. Sản xuất mật bánh tổ
2. SÁP ONG VÀ PHƯƠNG PHÁP THU HOẠCH
2.1. Thành phần và tác dụng của sáp ong
2.2. Kỹ thuật khai thác sáp
2.3. Bảo quản sáp ong và tầng chân
3. SỮA CHÚA VÀ PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC
3.1. Thành phần và tác dụng của sữa chúa
3.2. Phương pháp khai thác sữa chúa
Phụ lục 1: DANH MỤC CÁC CÂY NGUỒN MẬT – PHẤN Ở VIỆT NAM

2 Comments

  • Thành viết:

    có thể liên hệ mua quyển sách về GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT NUÔI ONG MẬT – NXB NÔNG NGHIỆP hay không vầy ?

    • admin viết:

      Chào bạn Thành. Sách này do trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên biên soạn nhằm phục vụ giảng dạy, bạn có thể liên hệ về trường để mua hoặc tham khảo qua ebook này. cảm ơn bạn

Gửi phản hồi