Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Chuẩn bị điều kiện nuôi cừu – Nghề Chăn nuôi cừu

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề chăn nuôi cừu
Bộ Nông Nghiệp và PTNT, Hà Nội – 2013
Tham gia biên soạn: Nguyễn Thực Vui (chủ biên), Nguyễn Kim SơnTài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Khảo sát vùng nuôi
1. Khảo sát về khí hậu, thời tiết
2. Khảo sát nguồn thức ăn
– Các loại cỏ, cây lá tự nhiên
– Các loại cỏ trồng
– Các loại phụ phẩm
+ Các loại phụ phẩm nông nghiệp
+ Các loại phụ phẩm các ngành chế biến
– Các loại củ quả
– Các loại thức ăn hạt (thức ăn tinh)
– Các loại thức ăn bổ sung khoáng
3. Khảo sát bãi chăn nuôi cừu
– Diện tích bãi chăn
– Địa hình bãi chăn
– Chủng loại thức ăn trên bãi chăn
4. Khảo sát nguồn nước cho cừu

Bài 2. Lập kế hoạch chăn nuôi
1. Lập kế hoạch chuồng trại với quy mô đàn
– Xác định diện tích cho cừu cái sinh sản
– Xác định diện tích cho cừu đực giống
– Xác định diện tích cho cừu thịt
2. Lập kế hoạch thức ăn, nước uống với quy mô đàn
– Xác định đủ thức ăn, nước uống cho cừu cái sinh sản
– Xác định đủ thức ăn, nước uống cho cừu đực giống
– Xác định đủ thức ăn, nước uống cho cừu thịt (từ 15 – 90 ngày)
3. Lập kế hoạch con giống với quy mô đàn
– Xác định số lượng con giống
– Số lượng và chất lượng con giống
4. Lập kế hoạch công lao động phù hợp với quy mô đàn
– Xác định công lao động phổ thông
– Xác định công lao động kỹ thuật

Bài 3. Chuẩn bị chuồng trại nuôi cừu
1. Chọn vị trí xây dựng
2. Xác định hướng chuồng
3. Xác định tiêu chuẩn chuồng nuôi
4. Thiết kế chuồng nuôi
5. Xác định kiểu chuồng
6. Xác định dụng cụ, thiết bị chuồng nuôi
7. Xác định khu vực xung quanh chuồng nuôi

Bài 4. Chuẩn bị trang thiết bị chăn nuôi thú y
1. Chuẩn bị máng ăn
2. Chuẩn bị máng uống
3. Chuẩn bị máy móc phục vụ chăn nuôi thú y
4. Chuẩn bị thiết bị điều tiết tiểu khí hậu chuồng nuôi

Gửi phản hồi