Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Nuôi gà sinh sản công nghiệp – Nghề Nuôi và phòng trị bệnh cho gà

Trang 1 / 127


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề nuôi và phòng trị bệnh cho gà
Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
Tham gia biên soạn: Lê Công Hùng (chủ biên), Nguyễn Danh Phương, Nguyễn Ngọc ĐiểmTài liệu liên quan:

Bộ giáo trình Nghề Nuôi và phòng trị bệnh cho gà:

 

Nội dung:

Bài 1. Chuẩn bị điều kiện chăn nuôi gà sinh sản công nghiệp
1. Chuẩn bị chuồng nuôi gà sinh sản
2. Chuẩn bị dụng cụ và trang thiết bị nuôi gà
3. Vệ sinh, tiêu độc chuồng nuôi gà
4. Vệ sinh, tiêu độc trang thiết bị, dụng cụ nuôi gà
5. Thực hiện phòng dịch khu vực nuôi gà

Bài 2. Chọn giống gà nuôi sinh sản công nghiệp
Quy trình và cách thức thực hiện công việc
– Bước 1. Xác định đặc điểm các giống gà công nghiệp
– Bước 2. Xác định giống gà nuôi
– Bước 3. Xác định tiêu chuẩn con giống
– Bước 4. Thực hiện chọn gà con 1 ngày tuổi
– Bước 5. Thực hiện chọn gà hậu bị 35, 42, 49, 56 và 63 ngày tuổi
– Bước 6. Thực hiện chọn gà đẻ 133, 140 ngày tuổi
– Bước 7. Ghi chép sổ sách theo dõi

Bài 3. Chuẩn bị thức ăn, nước uống cho gà sinh sản công nghiệp
1. Xác định đặc điểm các loại thức ăn
2. Chuẩn bị các loại thức ăn
3. Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện phối trộn
4. Phối trộn thức ăn
5. Bao gói và bảo quản thứ ăn
6. Chuẩn bị nước uống

Bài 4. Nuôi dưỡng gà sinh sản công nghiệp
1. Xác định tiêu chuẩn dinh dưỡng khẩu phần ăn
2. Chọn hỗn hợp thức ăn
3. Nhận và kiểm tra thức ăn
4. Cho gà ăn, uống
5. Theo dõi khả năng tiêu thụ thức ăn
6. Điều chỉnh thức ăn, nước uống

Bài 5. Chăm sóc gà sinh sản công nghiệp
1. Bố trí mật độ gà nuôi
2. Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ và ẩm độ
3. Xác định thời gian và cường độ chiếu sáng
4. Yêu cầu độ thông thoáng
4. Theo dõi tình trạng sức khỏe đàn gà
5. Kiểm soát khối lượng cơ thể
6. Thu nhặt trứng và theo dõi tỷ lệ đẻ
7. Vệ sinh chuồng trại, dụng cụ nuôi gà
8. Ghi sổ sách theo dõi

Gửi phản hồi