Giáo trình Mô đun Nuôi gà thả vườn

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề: NUÔI VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO GÀ
Biên soạn: Lê Công Hùng (Chủ biên) – Nguyễn Danh Phương – Nguyễn Ngọc Điểm
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônNỘI DUNG

Bài 1: Chuẩn bị điều kiện chăn nuôi gà
– Chuẩn bị chuồng nuôi gà
– Chuẩn bị vườn thả (bãi chăn)
– Chuẩn bị dụng cụ và trang thiết bị nuôi gà
– Vệ sinh, tiêu độc chuồng nuôi gà
– Vệ sinh, tiêu độc trang thiết bị, dụng cụ nuôi gà
– Thực hiện phòng dịch khu vực nuôi gà

Bài 2: Chọn giống gà nuôi thả vườn
– Xác định đặc điểm các giống gà thả vườn
– Xác định giống gà nuôi
– Xác định tiêu chuẩn con giống
– Thực hiện chọn gà con 1 ngày tuổi
– Thực hiện chọn gà hậu bị
– Thực hiện chọn gà đẻ
– Ghi chép sổ sách theo dõi

Bài 3: Chuẩn bị thức ăn, nước uống
– Xác định đặc điểm các loại thức ăn
– Chuẩn bị các loại thức ăn
– Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện phối trộn
– Phối trộn thức ăn
– Bao gói và bảo quản thức ăn
– Chuẩn bị nước uống

Bài 4: Nuôi dưỡng gà thả vườn
– Xác định nhu cầu dinh dưỡng
– Chọn hỗn hợp thức ăn, nước uống
– Nhân và kiểm tra thức ăn
– Cho gà ăn, uống
– Theo dõi khả năng tiêu thụ thức ăn
– Điều chỉnh thức ăn, nước uống

Bài 5: Chăm sóc gà thả vườn
– Bố trí mật độ gà nuôi
– Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm
– Xác định thời gian và cường độ chiếu sáng
– Theo dõi tình trạng sức khỏe đàn gà
– Kiểm soát khối lượng cơ thể
– Thu nhặt trứng và theo dõi tỷ lệ đẻ
– Vệ sinh chuồng trại, dụng cụ nuôi gà
– Ghi sổ sách theo dõi

Gửi phản hồi