Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Nuôi kỳ đà sinh sản – Nghề Nuôi rắn, kỳ đà, tắc kè

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề nuôi rắn, kỳ đà, tắc kè
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: ThS. Phạm Chúc Trinh Bạch (chủ biên), ThS. Nguyễn Văn Dương, BSTY. Nguyễn Hạ Mai, ThS. Phan Văn Đầy, ThS. Nguyễn Tiến HuyềnTài liệu liên quan:

 

 

Nội dung:

Bài 1. Chuẩn bị chuồng trại nuôi kỳ đà sinh sản
1. Chuẩn bị địa điểm xây dựng
2. Xác định diện tích
3. Xác định kiểu chuồng
4. Xây dựng chuồng
5. Chuẩn bị dụng cụ chăn nuôi
6. Chuẩn bị trang thiết bị chăn nuôi

Bài 2. Chuẩn bị thức ăn nuôi kỳ đà sinh sản
1. Xác định nguồn thức ăn
2. Chuẩn bị thức ăn
3. Chế biên thức ăn cho kỳ đà

Bài 3. Chuẩn bị con giống kỳ đà sinh sản
1. Nhận biết đặc điểm các giống kỳ đà
2. Xác định tiêu chuẩn chọn giống kỳ đà
3. Chọn giốngkỳ đà

Bài 4. Nuôi dưỡng, chăm sóc kỳ đà sinh sản
1. Kiểm tra sức khỏe hàng ngày cho kỳ đà
2. Kiểm tra khối lượng cơ thể
3. Thực hiện vệ sinh chuồng traih, môi trường chăn nuôi
4. Thực hiện vệ sinh dụng cụ chăn nuôi
5. Xác định khẩu phần ăn cho kỳ đà
6. Cho kỳ đà ăn, uống
7. Ghi sổ sách theo dõi

Bài 5. Kiểm tra ấp nở
1. Kiểm tra cơ học
2. Kiểm tra sinh học trứng ấp
3. Kiểm tra nhiệt độ, ẩm độ ổ ấp
4. Kiểm tra độ an toàn ấp trứng nở

Bài 6. Phòng và trị bệnh cho kỳ đà
1. Phòng và trị bệnh dinh dưỡng
2. Phòng và trị bệnh do vi sinh vật
3. Bệnh ký sinh trùng và nấm

Gửi phản hồi