Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Nuôi rắn sinh sản – Nghề Nuôi rắn, kỳ đà, tắc kè

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề nuôi rắn, kỳ đà, tắc kè
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: BSTY. Trần Văn Thanh (chủ biên), ThS. Nguyễn Thị Yến Mai, KS. Ngô Ngọc Sơn, ThS. Phan Duy Đầy, ThS. Nguyễn Tiến Huyền, ThS. Phạm Chúc Trinh BạchTài liệu liên quan:

 

 

Nội dung:

Bài 1. Chuẩn bị chuồng trại nuôi rắn sinh sản
1. Chuẩn bị địa điểm xây dựng
2. Xác định diện tích
3. Xác định kiểu chuồng
4. Xây dựng chuồng
5. Chuẩn bị dụng cụ chăn nuôi
6. Chuẩn bị trang thiết bị chăn nuôi

Bài 2. Chuẩn bị thức ăn nuôi rắn sinh sản
1. Xác định nguồn thức ăn
2. Chuẩn bị thức ăn (dự trữ, bảo quản)
3. Chế biến thức ăn

Bài 3. Chuẩn bị con giống
1. Nhận biết đặc điểm các giống
– Rắn Ráo Trâu (Long Thừa, Hổ Hèo, Hổ Trâu)
– Rắn Ri Voi (Ri Tượng, Bồng Voi)
2. Xác định tiêu chuẩn chọn giống
3. Chọn giống nuôi

Bài 4. Nuôi dưỡng chăm sóc rắn sinh sản
1. Kiểm tra sức khỏe hằng ngày
2. Kiểm tra khối lượng cá thể
3. Thực hiện vệ sinh chuồng trại, môi trường chăn nuôi
4. Thực hiện vệ sinh dụng cụ chăn nuôi
5. Xác định khẩu phần ăn cho rắn
6. Cho rắn ăn, uống
7. Ghi sổ sách theo dõi

Bài 5. Kiểm tra ấp nở
1. Kiểm tra cơ học
2. Kiểm tra sinh học ấp trứng
3. Kiểm tra nhiệt độ, ẩm độ ổ ấp
4. Kiểm tra độ an toàn ấp nở trứng

Bài 6. Phòng và trị bệnh cho rắn sinh sản
1. Phòng và trị bệnh dinh dưỡng
2. Phòng và trị bệnh do vi sinh vật
3. Phòng và trị bệnh ký sinh trùng – nấm
4. Một số giải pháp phòng bệnh tổng hợp

Bài 7. Phòng và xử lý khi bị rắn cắn
1. Đề phòng rắn cắn
2. Phát hiện rắn cắn
3. Xử lý vêt thương

Gửi phản hồi