Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Nuôi tắc kè thương phẩm – Nghề Nuôi rắn, kỳ đà, tắc kè

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề nuôi rắn, kỳ đà, tắc kè
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: ThS. Bùi Thị Kim Dung (chủ biên), ThS. Nguyễn Văn Dương, ThS. Phan Văn Đầy, ThS. Nguyễn Tiến Huyền, ThS. Phạm Chúc Trinh BạchTài liệu liên quan:

 

 

Nội dung:

Bài 1. Nhận biết đặc điểm sinh học của tắc kè
1. Nhận biết đặc điểm cấu tạo cơ thể tắc kè
2. Nhận biết đặc điểm tiêu hóa tắc kè
3. Nhận biết đặc điểm sinh sản tắc kè
4. Nhận biết ngoại hình và sức sản xuất của tắc kè
5. Nhận biết về tập tính của tắc kè

Bài 2. Chuẩn bị chuồng trại nuôi tắc kè
1. Chuẩn bị địa điểm xây dựng
2. Xác định diện tích
3. Xác định kiểu chuồng và xây dựng chuồng nuôi tắc kè
4. Chuẩn bị trang thiết bị – dụng cụ chăn nuôi

Bài 3. Chuẩn bị thức ăn cho tắc kè
1. Xác định nguồn thức ăn cho tắc kè
2. Chế biến thức ăn cho tắc kè. Kỹ thuật nuôi dế mèn làm thức ăn cho tắc kè
3. Chuẩn bị thức ăn, nước uống cho tắc kè

Bài 4. Chuẩn bị con giống
1. Nhận biết đặc điểm các giống tắc kè
2. Xác định tiêu chuẩn chọn giống
3. Chọn giống

Bài 5. Nuôi dưỡng – chăm sóc
1. Kiểm tra sức khỏe hàng ngày
2. Thực hiện vệ sinh chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, môi trường chăn nuôi
3. Xác định khẩu phần ăn cho tắc kè
4. Cho tắc kè ăn, uống
5. Ghi sổ sách theo dõi

Bài 6. Phòng và trị bệnh
1. Phòng và trị bệnh dinh dưỡng
2. Phòng và trị bệnh do vi sinh vật đường hô hấp
3. Phòng và trị bệnh do nhiễm vi sinh vật đường tiêu hóa
4. Phòng và trị bệnh ký sinh trùng – nấm (bệnh nấm da)

Gửi phản hồi