Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Nuôi trâu, bò đực giống – Nghề nuôi và phòng – trị bệnh cho trâu, bò

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề nuôi và phòng_trị bệnh cho trâu, bò
Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn, Hà Nội – 2011
Tham gia biên soạn: Nguyễn Đức Dương (chủ biên), Nguyễn Hữu Nam, Trần Văn TuấnNội dung:

Bài 1. Xác định điều kiện chăn nuôi
1. Xác định chuồng trại nuôi trâu, bò đực giống
2. Xác định dụng cụ nuôi trâu, bò đực giống

Bài 2. Xác định giống trâu, bò đực
1. Xác định giống trâu đực
2. Xác định giống bò đực
3. Chọn trâu, bò đực làm giống

Bài 3. Xác định thức ăn cho trâu, bò đực giống
1. Xác định thức ăn thô, xanh
2. Xác định thức ăn tinh
3. Xác định thức ăn bổ sung

Bài 4. Nuôi dưỡng trâu, bò đực giống
1. Xác định nhu cầu dinh dưỡng
2. Xác định khẩu phần ăn
3. Cho trâu, bò đực giống ăn

Bài 5. Chăm sóc trâu, bò đực giống
1. Cho trâu, bò đực giống vận động
2. Tắm, chải cho trâu, bò đực giống
3. Sử dụng và quản lý trâu bò đực giống

Gửi phản hồi