Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Nuôi trâu, bò sữa – Nghề nuôi và phòng, trị bệnh cho trâu bò

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề nuôi và phòng, trị bệnh cho trâu, bò
Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn, Hà Nội – 2011
Tham gia biên soạn: Nguyễn Công Lý (chủ biên), Nguyễn Đức Dương, Trần Văn TuấnNội dung:

Bài 1. Xác định điều kiện chăn nuôi trâu, bò sữa
1. Xác định chuồng trại
2. Xác định dụng cụ chăn nuôi

Bài 2. Xác định giống trâu, bò sữa
1. Xác định giống trâu sữa
2. Xác định giống bò sữa
3. Chọn trâu, bò cái giống sữa

Bài 3. Xác định thức ăn cho trâu, bò giống
1. Xác định thức ăn thô xanh
2. Xác định thức ăn tinh
3. Xác định thức ăn bổ sung

Bài 4. Nuôi dưỡng trâu, bò sữa
1. Xác định nhu cầu dinh dưỡng
2. Xác định khẩu phần ăn cho trâu, bò sữa
3. Cho trâu, bò sữa ăn

Bài 5. Chăm sóc trâu, bò sữa
1. Chăm sóc trâu, bò sữa chờ phối
2. Chăm sóc trâu, bò sữa mang thai

Gửi phản hồi