Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Nuôi trâu, bò thịt – Nghề nuôi và phòng, trị bệnh cho trâu bò

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp NGHỀ NUÔI VÀ PHÒNG, TRỊ BỆNH TRÂU, BÒ
Biên soạn: TS. NGUYỄN TRỌNG KIM (Chủ biên)
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, HÀ NỘI – 2011Nội dung:

Bài 1. Xác định điều kiện chăn nuôi trâu, bò thịt
1. Xác định chuồng trại nuôi trâu, bò thịt
2. Xác định dụng cụ chăn nuôi trâu, bò thịt

Bài 2. Xác định giống trâu, bò thịt
1. Xác định giống trâu thịt
2. Xác định giống bò thịt
3. Chọn giống trâu, bò thịt

Bài 3. Xác định thức ăn cho trâu, bò thịt
1. Xác định thức ăn thô, xanh cho trâu, bò thịt
2. Xác định thức ăn tinh cho trâu, bò thịt
3. Xác định thức ăn bổ sung

Bài 4. Nuôi bê trước vỗ béo
1. Nuôi bê sau cai sữa
2. Nuôi bê sinh trưởng nhanh
3. Nuôi bê sinh trưởng vừa phải

Bài 5. Nuôi vỗ béo trâu, bò
1. Nuôi vỗ béo bê lấy thịt trắng
2. Nuôi bê vỗ béo bê sớm cai sữa
3. Nuôi vỗ béo bò non
4. Nuôi vỗ béo bò trưởng thành

Gửi phản hồi