Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Phòng trị bệnh cho trâu, bò – Nghề Chăn nuôi và phòng trị bệnh cho trâu bò

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề chăn nuôi và phòng trị bệnh cho trâu bò
Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn, Hà Nội – 2011
Tham gia biên soạn: Nguyễn Hữu Nam (chủ biên), Nguyễn Trọng Kim, Trần Văn TuấnNội dung:

Bài 1. Phòng trị bệnh lở mồm, long móng
1. Xác định nguyên nhân gây bệnh
2. Nhận biết triệu chứng bệnh
3. Nhận biết bệnh tích của bệnh
4. Chẩn đoán bệnh
5. Phòng và trị bệnh lở mồm long móng

Bài 2. Phòng trị bệnh dịch tả trâu, bò
1. Xác định nguyên nhân gây bệnh dịch tả trâu, bò
2. Nhận biết triệu chứng bệnh dịch tả trâu bò
3. Nhận biết bệnh tích của bệnh tả trâu bò
4. Chẩn đoán bệnh dịch tả trâu, bò
5. Phòng và trị bệnh dịch tả trâu, bò

Bài 3. Phòng trị bệnh nhiệt thán
1. Xác định nguyên nhân gây bệnh nhiệt thán
2. Nhận biết triệu chứng bệnh nhiệt thán
3. Nhận biết bệnh tích của bệnh nhiệt thán
4. Chẩn đoán bệnh nhiệt thán
5. Phòng và trị bệnh nhiệt thán

Bài 4. Phòng trị bệnh Tụ huyết trùng
1. Xác định nguyên nhân gây bệnh tụ huyết trùng
2. Nhận biết triệu chứng bệnh tụ huyết trùng
3. Nhận biết bệnh tích của bệnh tụ huyết trùng
4. Chẩn đoán bệnh tụ huyết trùng
5. Phòng và trị bệnh tụ huyết trùng

Bài 5. Phòng trị bệnh tiên mao trùng
1. Xác định nguyên nhân gây bệnh tiên mao trùng
2. Nhận biết triệu chứng bệnh tiên mao trùng
3. Chẩn đoán bệnh tiên mao trùng
4. Phòng và trị bệnh tiên mao trùng

Bài 6. Phòng trị bệnh do ve và rận
1. Xác định nguyên nhân gây bệnh do ve và rận
2. Nhận biết triệu chứng ve rận
3. Chấn đoán bệnh
4. Phòng và trị bệnh

Bài 7. Phòng trị bệnh sán lá gan

Bài 8. Phòng và trị bệnh giun đũa bê nghé

Bài 9. Phòng trị bệnh chướng hơi dạ cỏ

Bài 10. Phòng trị bệnh viêm phổi bê nghé

Bài 11. Phòng trị bệnh trúng độc sắn

Bài 12. Phòng trị bệnh xê tôn huyết ở bò sữa

Bài 13. Phòng trị bệnh viêm vú

Bài 14. Phòng trị bệnh viêm tử cung

Bài 15. Phòng trị bệnh bại liệt

Gửi phản hồi