Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình Mô đun: Phòng và trị bệnh cho gà – Nghề nuôi và phòng trị bệnh cho gà

Trang 1 / 94


Giáo trình sơ cấp nghề: NUÔI VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO GÀ
Biên soạn: Lê Công Hùng (Chủ biên) – Nguyễn Danh Phương – Nguyễn Ngọc Điểm
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônTài liệu liên quan:

Bộ giáo trình Nghề Nuôi và phòng trị bệnh cho gà:

 

NỘI DUNG:

Bài 1: Vệ sinh thú y phòng bệnh cho gà
– Xác định các phương pháp phòng bệnh cho gà
– Mua con giống an toàn dịch bệnh
– Vệ sinh, sát trùng chuồng trại, vườn thả và dụng cụ nuôi
– Vệ sinh thức ăn, nước uống
– Cách ly hạn chế dịch bệnh
– Phòng bệnh bằng thuốc và vacxin cho gà

Bài 2: Phòng, chống bệnh cúm gà
– Xác định nguyên nhân gây bệnh
– Xác định triệu chứng bệnh
– Xác định bệnh tích
– Chẩn đoán bệnh
– Đưa ra biện pháp phòng, chống bệnh

Bài 3: Phòng, chống bệnh Newcastle
– Xác định nguyên nhân gây bệnh
– Xác định triệu chứng bệnh
– Xác định bệnh tích
– Chẩn đoán bệnh
– Đưa ra biện pháp phòng, chống bệnh

Bài 4: Phòng, trị bệnh Gumboro
– Xác định nguyên nhân gây bệnh
– Xác định triệu chứng bệnh
– Xác định bệnh tích
– Chẩn đoán bệnh
– Đưa ra biện pháp phòng, trị bệnh

Bài 5: Phòng, trị bệnh đậu gà
– Xác định nguyên nhân gây bệnh
– Xác định triệu chứng bệnh
– Xác định bệnh tích
– Chẩn đoán bệnh
– Đưa ra biện pháp phòng, trị bệnh

Bài 6: Phòng, trị bệnh viêm thanh khí quản truyền nhiễm (ILT)
– Xác định nguyên nhân gây bệnh
– Xác định triệu chứng bệnh
– Xác định bệnh tích
– Chẩn đoán bệnh
– Đưa ra biện pháp phòng, trị bệnh

Bài 7: Phòng, trị bệnh Marek
– Xác định nguyên nhân gây bệnh
– Xác định triệu chứng bệnh
– Xác định bệnh tích
– Chẩn đoán bệnh
– Đưa ra biện pháp phòng, trị bệnh

Bài 8: Phòng, trị bệnh tụ huyết trùng gà
– Xác định nguyên nhân gây bệnh
– Xác định triệu chứng bệnh
– Xác định bệnh tích
– Chẩn đoán bệnh
– Đưa ra biện pháp phòng, trị bệnh

Bài 9: Phòng, trị bệnh thương hàn (bạch lỵ) gà
– Xác định nguyên nhân gây bệnh
– Xác định triệu chứng bệnh
– Xác định bệnh tích
– Chẩn đoán bệnh
– Đưa ra biện pháp phòng, trị bệnh

Bài 10: Phòng, trị bệnh viêm đường hô hấp mãn tính (CRD)
– Xác định nguyên nhân gây bệnh
– Xác định triệu chứng bệnh
– Xác định bệnh tích
– Chẩn đoán bệnh
– Đưa ra biện pháp phòng, trị bệnh

Bài 11: Phòng, trị bệnh cầu trùng gà
– Xác định nguyên nhân gây bệnh
– Xác định triệu chứng bệnh
– Xác định bệnh tích
– Chẩn đoán bệnh
– Đưa ra biện pháp phòng, trị bệnh

Gửi phản hồi