Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Xác định nhu cầu dinh dưỡng vật nuôi – Nghề Sản xuất thức ăn hỗn hợp chăn nuôi

Trang 1 / 101


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề Sản xuất thức ăn hỗn hợp chăn nuôi
Bộ Nông Nghiệp và PTNT, Hà Nội – 2011
Tham gia biên soạn: Lâm Trần Khanh (chủ biên), Nguyễn Danh Phương, Lê Công HùngTài liệu liên quan:

 

 

Nội dung:

Bài 1. Xác định nhu cầu đạm
1. Dinh dưỡng protein
2. Xác định nhu cầu đạm cho vật nuôi
3. Lựa chọn nguyên liệu
4. Xây dựng công thức phối trộn các loại thức ăn đạm
5. Kiểm tra và điều chỉnh hỗn hợp
6. Lên công thức phối trộn

Bài 2. Xác định nhu cầu năng lượng
1. Dinh dưỡng năng lượng
2. Xác định nhu cầu năng lượng cho vật nuôi
3. Lựa chọn nguyên liệu
4. Xây dựng công thức phối trộn các loại thức ăn năng lượng
5. Kiểm tra và điều chỉnh hỗn hợp
6. Lên công thức phối trộn’

Bài 3. Xác định nhu cầu khoáng chất
1. Dinh dưỡng khoáng
2. Xác định nhu cầu khoáng cho vật nuôi
3. Lựa chọn nguyên liệu
4. Xây dựng công thức phối trộn các loại thức ăn khoáng
5. Kiểm tra và điều chỉnh hỗn hợp
6. Lên công thức phối trộn

Bài 4. Xác định nhu cầu vitamin
1. Dinh dưỡng vitamin
2. Xác định nhu cầu vitamin cho vật nuôi
3. Lựa chọn nguyên liệu
4. Xây dựng công thức phối trộn các loại thức ăn vitamin
5. Kiểm tra và điều chỉnh hỗn hợp
6. Lên công thức phối trộn

Bài 5. Xác định nhu cầu thức ăn bổ sung
1. Xác định nhu cầu thức ăn bổ sung (bò, lợn, gia cầm)
2. Lựa chọn nguyên liệu bổ sung
3. Xây dựng công thức phối trộn các loại thức ăn bổ sung
4. Kiểm tra và điều chỉnh

Gửi phản hồi