Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình Nuôi tằm con – Nghề trồng dâu nuôi tằm

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình Sơ cấp nghề, Nghề Trồng dâu – Nuôi Tằm
Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn
Nhóm biên soạn: GV. Nguyễn Viết Thông (chủ biên), GV. Trần Thu Hiền, GV. Đặng Thị Hồng, GV. Phan Duy Nghĩa, GV. Phan Quốc Hoàn, GV. Trịnh Thị VânNội dung:

Bài 1. Chuẩn bị vật tư
1. Chuẩn bị nhà và vật tư nuôi tằm
1.1. Chuẩn bị cơ sở vật chất nuôi tằm
1.2. Dụng cụ nuôi tằm
2. Kiểm tra các thiết bị hỗ trợ cho việc nuôi tằm
2.1. Hệ thống điều chỉnh chiếu sáng
2.2. Hệ thống điều chỉnh thông gió
2.3. Hệ thống điều chỉnh nhiệt
2.4. Hệ thống lưới bảo vệ chống côn trùng
3. Làm vệ sinh nhà tằm, dụng cụ bà môi trường trước khi nuôi
3.1. Sát trùng bằng biện pháp vật lý
3.2. Sát trùng bằng biện pháp hóa học

Bài 2. Ấp trứng
1. Chuẩn bị cho việc ấp trứng
1.1. Chuẩn bị trứng giống
1.2. Chuẩn bị phòng ấp trứng
1.3. Chuẩn bị và xử lý dụng cụ
2. Ấp trứng
3. Kiểm tra trong quá trình ấp trứng
4. Điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm phòng ấp trứng
5. Đảo trứng
6. Hãm tối

Bài 3. Băng tằm
1. Chuẩn bị bằng tằm
1.1. Chuẩn bị lá dâu để băng tằm
1.2. Chuẩn bị dụng cụ để băng tằm
2. Kích thích trứng tằm nở
3. Thời gian băng tằm
4. Kiểm tra trứng tằm
5. Băng tằm
5.1. Băng tằm trực tiếp
5.2. Băng tằm gián tiếp
5.3. Bảo quản tằm con
6. Xử lý trứng nở muộn, loại bỏ trứng tằm yếu

Bài 4. Cho tằm con ăn
1. Nuôi tằm con bằng phương pháp truyền thống
1.1. Xác định số lượng lá dâu cho tằm con ăn
1.2. Tiêu chuẩn lá dâu và vị trí hái lá dâu theo từng tuổi tằm con
1.3. Thái dâu cho tằm con ăn
1.4. Cho tằm con ăn và nới rộng mô tằm
2. Nuôi tằm con bằng phương pháp đạy giấy
2.1. Mục đích và ý nghĩa của việc nuôi tằm con đạy giấy
2.2. Điều kiện áp dụng
2.3. Kỹ thuật cho tằm con ăn
3. Bảo quản lá dâu cho tằm con

Bài 5. Thay phân, san tằm
1. Mục đích của việc thay phân tằm
2. Xác định thời điểm thay phân tằm
3. Xác định số lần thay phân tằm
4. Các phương pháp thay phân tằm
5. San tằm
6. Loại bỏ tằm xấu, tằm bệnh
7. Điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm nhà tằm
8. Điều chỉnh gió và ánh sáng

Bài 6. Xử lý giai đoạn thức ngủ của tằm
1. Tằm ướm ngủ
2. Tằm ngủ
3. Tằm dậy
4. Xử lý tằm thức ngủ không đều

Gửi phản hồi