Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình Nuôi tằm lớn – Nghề Trồng dâu nuôi tằm

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề, Nghề Trồng dâu – nuôi tằm
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Nhóm biên soạn: GV. Nguyễn Viết Thông (chủ biên), GV. Trần Thu Hiền, GV. Đặng Thị Hồng, GV. Phan Duy Nghĩa, GV. Phan Quốc Hoàn, GV. Trịnh Thị VânNội dung:

Bài 1. Cho tằm lớn ăn
1. Xác định số lượng dâu ăn của tằm trong một ngày đêm
1.1. Căn cứ vào tuổi tằm, số lượng tằm và sức ăn của tằm
1.2. Căn cứ vào chất lượng lá dâu
1.3. Căn cứ vào vụ nuôi tằm
1.4. Chọn lá dâu cho tằm lớn ăn
2. Cho tằm lớn ăn
2.1. Đảo dâu trước khi cho ăn
2.2. Kiểm tra nong tằm
2.3. San tằm, loại bỏ tằm yếu
2.4. Phương pháp cho tằm lớn ăn
3. Bảo quản lá dâu

Bài 2. Thay phân, san tằm
1. Mục đích của việc thay phân
2. Xác định thời điểm thay phân
3. Số lần thay phân tằm
4. Phương pháp thay phân tằm
4.1. Thay phân bằng lưới
4.2. Thay phân bằng tay
5. Thu dọn vệ sinh nhà tằm
6. Điều chỉnh nhiệt độ, ẩm độ nhà tằm
7. Điều chỉnh gió và ánh sáng

Bài 3. Xử lý tằm thức ở tuổi 4
1. Tằm ướm ngủ
2. Tằm đang ngủ
3. Tằm dậy
4. Xử lý tằm thức ngủ không đều

Gửi phản hồi