Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình Pháp lệnh thú y và kiểm nghiệm sản phẩm vật nuôi – KSTY. Ngô Thị Hòa

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tác giả: KSTY. Ngô Thị Hòa
Sỏ Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
Nhà Xuất Bản Hà Nội – 2005Nội dung:

Phần 1. Pháp lệnh thú y
Chương 1. Những quy định chung
Chương 2. Phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch bệnh cho động vật
Chương 3. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y
Chương 4. Quản lý thuốc thú y, chế phẩm sinh học, sinh vật, hàng hóa dùng trong thú y
Chương 5. Hành nghề thú y
Chương 6. Thanh tra, giải quyết tranh chấp
Chương 7. Điều khoản thi hành

Phần 2. Kỹ thuật kiểm tra thịt, sữa, trứng
Chương 1. Lò mổ gia súc và kỹ thật kiểm tra thịt
Chương 2. Kiểm tra vệ sinh thú y, sữa và chế phẩm của sữa
Chương 3. Kiểm tra vệ sinh thú y, trứng và chế phẩm của trứng

Phần 3. Thực hành
Xem quy trình lò mổ và kiểm tra thịt

Gửi phản hồi