Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Hội chứng rối loạn sinh sản, hô hấp ở lợn và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phòng chống

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: TS. Văn Đăng Kỳ, PGS.TS. Phạm Sỹ Lăng, TS. Phùng Quốc Quảng
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội – 2007Nội dung:

Phần 1. Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn
1. Giới thiệu chung về bệnh tai xanh lợn
2. Nguyên nhân bệnh tai xanh lợn
3. Dịch tễ học
4. Triệu chứng và bệnh tích
5. Chẩn đoán
6. Điều trị
7. Biện pháp phòng chống
8. Bệnh tai xanh ở Việt Nam và kinh nghiệm phòng chống

Phần 2. Các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn phòng chống bệnh tai xanh
1. quyết định của Thủ tướng Chính phủ
2. Công điện của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT
3. Hướng dẫn của Cục Thú y

Gửi phản hồi