Chào mừng quý khách đến với CamNangNongNghiep.com

Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi thỏ – KS. Nguyễn Ngọc Nam

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: KS. NGUYỄN NGỌC NAM
NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG – XÃ HỘI, Năm 2005Nội dung

Chương 1. Khái quát về nuôi thỏ và nghệ nuôi thỏ
I. Nuôi thỏ có lợi ích gì?
II. Cơ sở khoa học của kỹ thuật chăn nuôi thỏ

Chương 2. Kỹ thuật công tác giống
I. Một số giống thỏ
II. Phương pháp chọn lọc giống thỏ
III. Phương pháp nhân giống thỏ
IV. Thực hành công tác giống thỏ

Chương 3. Thức ăn và cách nuôi dưỡng thỏ
I. Những thức ăn bình thường dùng nuôi thỏ
II. Nhu cầu các chất dinh dưỡng ở thỏ
III. Kỹ thuật nuôi dưỡng
IV. Chuồng trại nuôi thỏ

Chương 4. Bệnh tật ở thỏ và cách phòng trị bệnh
I. Vệ sinh phòng bệnh là khâu quyết định bảo vệ kết quả chăn nuôi thỏ
II. Một số phương pháp kiểm tra sức khỏe thỏ
III. Một số bệnh thường xảy ra ở thỏ

Chương 5. Tổ chức sản xuất và quản lý kinh tế chăn nuôi thỏ
I. Tổ chức sản xuất con giống
II. Tổ chức sản xuất thức ăn
III. Tổ chức sản xuất thiết bị
IV. Tổ chức sản xuất thuốc phòng và chữa bệnh
V. Phương thức chăn nuôi thỏ
VI. Cách tính kế hoạch nuôi thỏ
VII. Hợp tác liên kết phát triển nuôi thỏ

Chương 6. Chế biến sử dụng các sản phẩm của thỏ
I. Chế biến thịt thỏ
II. Bảo quản da thỏ sau khi lột và thuộc da

Gửi phản hồi