Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Hướng dẫn kỹ thuật nuôi gà Kabir – NXB Nông nghiệp

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIA CẦM THỤY PHƯƠNG
NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP, HÀ NỘI – 2002Nội dung

Đặc điểm tính năng sản xuất của gà Kabir
A. Kỹ thuật nuôi gà Kabir bố mẹ
I. Giai đoạn gà con (0-6 tuần tuổi)
1. Mục tiêu
2. Xây dựng chuồng trại
3. Chuẩn bị điều kiện nuôi
4. Chọn gà giống con
5. Úm gà
6. Giữ ấm cho gà
7. Nước uống, cho ăn
8. Độ thông thoáng
9. Mật độ nuôi
10. Ánh sáng
11. Chế độ dinh dưỡng giai đoạn gà con
12. Vệ sinh phòng bệnh

II. Giai đoạn dà dò, hậu bị (7-25 tuần tuổi)
1. Mục tiêu
2. Mật độ nuôi
3. Ánh sáng
4. Thức ăn

III. Giai đoạn gà đẻ
1. Chọn lọc gà giống sinh sản và mật độ nuôi
2. Thức ăn, nước uống
3. Chuồng nuôi, chế độ chiếu sáng
4. Ổ đẻ
5. Thu trứng và bảo quản
6. Tỷ lệ đẻ, năng suất trứng và tỷ lệ phôi

B. Kỹ thuật nuôi gà Kabir thương phẩm và gà lai lấy thịt
I. Giai đoạn khởi động (0-3 tuần tuổi)
1. Chuẩn bị điều kiện nuôi, chọn giống gà con, giữ ấm cho gà, máng uống, máng ăn, độ thông thoáng, mật độ nuôi, vệ sinh phòng bệnh
2. Ánh sáng
3. Chế độ dinh dưỡng giai đoạn gà con (0-3 tuần tuổi)

II. Giai đoạn vỗ béo
1. Ánh sáng
2. Mật độ
3. Nước uống
4. Chế độ dinh dưỡng giai đoạn gà dò, vỗ béo (4 tuần tuổi đến giết thịt)

Lịch phòng một số bệnh chính
1. Khẩu phần tham khảo nuôi gà Kabir bố mẹ
2. Khẩu phần tham khảo nuôi gà Kabir thương phẩm và gà lai lấy thịt

Gửi phản hồi