Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Khuyến nông Chăn nuôi bò sữa – TS. Nguyễn Xuân Trạch

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: TS. Nguyễn Xuân Trạch
Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội – 2003Nội dung:

Phần 1. Những quan tâm chung về chăn nuôi bò sữa nông hộ
Phần 2. Chọn giống và quản lý bò sữa
Phàn 3. Bầu vú và tiết sữa
Phần 4. Dinh dưỡng và thức ăn
Phần 5. Chuồng trại bò sữa
Phần 6. Kỹ thuật vắt sữa bò
Phần 7. Chăn nuôi bò sinh sản và bê

Gửi phản hồi