Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kinh tế – Kỹ thuật nuôi ong – KS.Ngô Đắc Thắng

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: KS. Ngô Đắc Thắng
NHÀ XUẤT BẢN THANH HÓA – 2000Nội dung:
 
Phần thứ nhất: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA NGHỀ NUÔI ONG
 
Chương I: Lịch sử và lợi ích của nghề nuôi ong
I. Lịch sử nghề nuôi ong
II. Lợi ích của nghề nuôi ong
 
Chương II: Phân loại và cấu tạo ong mật
I. Phân loại ong mật
II. Cấu tạo ong mật
A. Hình thái cơ thể
B. Các cơ quan bên trong cơ thể ong
 
Chương III: Đặc điểm sinh vật học của ong mật
I. Kết cấu của tổ ong
II. Thành phần đàn ong
III. SInh trưởng và phát dục của ong mật
IV. Hoạt động của ong thợ
 
Phần thứ hai: CÔNG NGHỆ NUÔI ONG LẤY MẬT
 
Chương I: Một số vấn đề kỹ thuật cơ bản
I. Những yếu tố cơ bản để phát triển đàn ong
II. Sự cân đối và ổn định của đàn ong
III. Lựa chọn địa điểm nuôi ong và bố trí đàn ong trong vườn nuôi
IV. Tìm kiếm, cải tạo đàn ong dã sinh
V. Kiểm tra đàn ong
VI. Cho ong sửa bánh tổ cũ, xây bánh tổ mới
VII. Cho ong ăn, uống
VIII. Ong chia đàn tự nhiên và biện pháp xử lý
IX. Ong bốc bay và biện phps xử lý
X. Nhập cầu ong
XI. Di chuyển đàn ong theo nguồn hoa
XII. Ong ăn cướp mật. Biện pháp đề phòng và xử lý
XIII. Ong thợ đẻ trứng, biện pháp xử lý kỹ thuật
 
Chương II: Giống ong. Chọn lọc nâng cao chất lượng đàn ong và nhân giống
I. Đặc điểm công tác giống và tình hình giống ong đang nuôi ở Việt Nam
II. Chọn giống ong và nâng cao chất lượng đàn ong
III. Tạo chúa và nhân đàn
 
Chương III. Quản lý ong theo thời vụ
I. Thời vụ và công tác quản lý đàn ong nội ở các tỉnh phía Bắc
II. Thời vụ và công tác quản lý đàn ong nội ở các tỉnh phía Nam
 
Chương IV. Công nghệ khai thác sản phẩm ong
I. Mật ong và phương pháp khai thác
II. Sáp ong và phương pháp khai thác
III. Khai thác sữa ong chúa
 
Phần thứ ba: THỨC ĂN VÀ NUÔI DƯỠNG ĐÀN ONG. CÔNG CỤ NUÔI ONG
 
Chương I. Thức ăn tự nhiên
I. Phấn hoa
II. Mật hoa và mật lá
III. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự tiết mật
IV. Cây nguồn mật chính
 
Chương II. Công cụ nuôi ong
I. Thùng nuôi ong
II. Thùng quay mật ly tâm và dụng cụ thu mật
III. Các dụng cụ khác trong nghề nuôi ong
 
Phần thứ tư: HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA NGHỀ NUÔI ONG
 
I. Kết quả điều tra hiệu quả kinh tế nghề nuôi ong nội A.cerena
II. Một số điển hình nuôi ong giỏi
 
Phần thứ năm: BỆNH ONG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ
 
I. Đặc điểm và phân loại bệnh ong
II. Các con đường lây lan truyền bệnh
III. Nguyên tắc chung phòng trị bệnh ong
IV. Một số bệnh ở đàn ong nội
V. Sâu phá tổ và biện pháp phòng trị
VI. Bệnh ngộ độc của ong và biện pháp phòng trị
VII. Một số bệnh và địch hại khác
 
Phụ lục: Tiêu chuẩn Việt Nam: Mật ong tự nhiên, yêu cầu kỹ thuật

Gửi phản hồi