Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật nuôi cá sấu – Trần Văn Vỹ

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tác giả: Trần Văn Vỹ
Tủ sách cho mọi nhà
Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội – 2001Nội dung:

Chương 1. Lợi ích của nghề nuôi cá sấu và vài nét về nghề nuôi cá sấu ở nước ta
1. Lợi ích của nghề nuôi cá sấu
2. Vài nét về nghề nuôi cá sấu ở nước ta

Chương 2. Phân loại cá sấu và một số đặc điểm sinh học của cá sấu
1. Phân loại cá sấu
2. Một số đặc điểm sinh học đáng chú ý ở cá sấu

Chương 3. Kỹ thuật nuôi cá sấu
1. Nuôi cá sấu thương phẩm
2. Nuôi cá sấu sinh sản; thu và ấp trứng cá sấu
3. Nuôi cá sấu con dưới 1 tuổi
4. Phòng và trị bệnh cho cá sấu

Gửi phản hồi