Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật nuôi đà điểu – M.M. Sanawany, John Dingle

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tác giả: Dr. M. M. Shanawany, Dr. John Dingle
Dịch giả: Trương Tố Chinh
Dịch theo nguyên bản tiếng Anh: “Ostrich Production systems” – FAO Animal Production And Health Paper – 1999
Nhà Xuất Bản Hà Nội, hà Nội – 2002Nội dung:

Chương 1. Nguồn gốc và lịch sử tiến hóa của đà điểu
Chương 2. Giải phẫu và sinh lý của đà điểu
Chương 3. Hệ thống chăn nuôi đà điểu trong trang trại
Chương 4. Hệ sinh sản
Chương 5. Quá trình ấp và nở của trứng đà điểu
Chương 6. Chăm sóc đà điểu non
Chương 7. Dinh dưỡng của đà điểu
Chương 8. Các loại sinh sản từ đà điểu
Chương 9. Bệnh tật và cách điều trị cho đà điểu
Chương 10. Lợi ích kinh tế của việc nuôi đà điểu

Gửi phản hồi