Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật nuôi dê sữa bách thảo

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tài liệu khuyến nông – Cục Khuyến Nông
Bộ Nông nghiệp – Công nghiệp thực phẩmNội dung:

Phần 1. Giống và cách chọn giống
1. Giống dê sữa Bách thảo
2. Cách chọn giống dê sữa Bách thảo
– Chọn dê cái giống
– Chọn dê đực giống

Phần 2. Thức ăn
1. Các nguồn thức ăn cho dê
– Thức ăn thô xanh
– Thức ăn củ quả
– Thức ăn hạt
2. Nhu cầu dinh dưỡng
– Đối với dê vắt sữa
– Đối với dê cạn sữa, dê mang thai
– Đối với dê tơ, lỡ (từ sau cai sữa đến khi đẻ lần đầu)
– Đối với dê đực giống
3. Phương thức chăn nuôi
– Phương thức chăn thả kết hợp nuôi nhốt
– Phương thức nuôi nhốt hoàn toàn

Phần 3. Kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng
1. Chăm sóc, nuôi dưỡng dê con từ sơ sinh đến khi cai sữa (90 ngày tuổi)
– Giai đoạn bú sữa đầu (từ sơ sinh đến 7 ngày tuổi)
– Từ ngày thứ 8 đến ngày thứ 21
– Từ ngày thứ 22 đến 90 ngày tuổi
– Từ ngày tuổi thứ 11 tập cho dê ăn dậm thức ăn dễ tiêu
– Những dê con còi cọc, suy dinh dưỡng
– Thường xuyên quét dọn chuồng trại khô, sạch
– Tạo điều kiện cho dê được vận động
2. Chăm sóc, nuôi dưỡng dê hậu bị giống
3. Chăm sóc, nuôi dưỡng dê cái sinh sản
– Phối giống cho dê
– Dê cái mang thai
– Dê đẻ
4. Chăm sóc nuôi dưỡng dê vắt sữa

Phần 4. Chuồng trại
1. Yêu cầu chung
2. Nội dung cụ thể

Phần 5. Phòng và chống một số bệnh của dê sữa
1. Những quy định chung
2. Một số bệnh dê hay mắc

Gửi phản hồi