Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật nuôi dê sữa và phòng chữa bệnh

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: Lê Văn Thông, Nguyễn Duy Lý, Trần Quang Hân
Công ty Kỹ thuật truyền giống gia súc Trung Ương (VINALICA)
Biên tập: GS.TS Lê Hồng Mận
Nhà xuất bản Lao Động Xã Hội, Hà Nội – 2004Nội dung:

Chương 1. Giới thiệu về các giống dê sữa hiện có ở Việt Nam và kỹ thuật chọn giống
1. Các giống dê sữa hiện có ở Việt Nam
2. Kỹ thuật chọn giống và phối giống
3. Biện pháp nâng cao năng suất và khả năng sinh sản của dê

Chương 2. Thức ăn và kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng dê sữa
1. Tập tính ăn uống của dê
2. Đặc điểm tiêu hóa của dê
3. Các loại thức ăn cho dê và một số biện pháp chế biến, sử dụng
4. Kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng
5. Kỹ thuật vắt sữa dê
6. Phương pháp cạn sữa cho dê

Chương 3. Một số bệnh thường gặp và biện pháp phòng trị
1. Phương pháp phòng bệnh cho dê
2. Những bệnh thường xảy ra và biện pháp phòng trị

Chương 4. Kỹ thuật làm chuồng trại cho dê
1. Nguyên tắc làm chuồng dê
2. Kỹ thuật làm chuồng trại cho dê

Chương 5. Kỹ thuật theo dõi, quản lý đàn dê sữa
1. Các phương thưc chăn nuôi dê sữa
2. Quản lý đàn dê

Chương 6. Chế biến và bảo quản sản phẩm sữa dê
1. Vệ sinh khi vắt sữa và thu gom sữa dê
2. Thanh trùng sữa dê

Gửi phản hồi