Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thật nuôi ếch sinh sản

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Xem thêm: Bạn của nhà nông – Kỹ thuật nuôi và chăm sóc ếch trâu (ếch công nghiệp)Nội dung:

I. Đặc điểm sinh học và đặc tính sinh sản của ếch
1. Đặc điểm sinh học
2. Tập tính sinh sản và sự phát triển của phôi ếch

II. Điều kiện môi trường sống của ếch
1. Đối với ếch
2. Đối với nòng nọc

III. Kỹ thuật nuôi ếch thịt
1. Chọn địa điểm nuôi
2. Thiết kế hồ, ao, mương nuôi ếch
– Dạng nuôi trong hồ xi măng hay hồ đất
– Dạng nuôi trong rèo bằng lưới Nylon
– Dạng nuôi trong ao, muương vườn
3. Thả giống
4. Cho ăn
5. Chăm sóc và quản lý
6. Thu hoạch và vận chuyển ếch

IV. Kỹ thuật nuôi ếch sinh sản
1. Thiết kế ao nuôi ếch bố, mẹ
2. Bể ương trứng ếch con
– Bể ương trứng
– Bể nuôi nòng nọc
3. Kỹ thuật cho ếch đẻ
– Thời vụ cho sinh sản
– Cách chọn ếch bố, mẹ để nuôi thúc cho đẻ
– Cách cho ếch đẻ trong điều kiện tự nhiên
4. Kỹ thuật ương trứng, ương nòng nọc và nuôi ếch con
– Kỹ thuật ương trứng và nuôi nòng nọc có kiểm soát
– Sự đẻ trứng của ếch đồng và cách vớt trứng
– Kỹ thuật nuôi ếch con

V. Kỹ thuật cho ếch ăn
1. Đặc điểm về tính ăn của ếch
2. Kỹ thuật cho nòng nọc ăn
3. Kỹ thuật cho ếch con ăn

VI. Một số bệnh của ếch và cách phòng, trị
1. Bệnh đỏ chân
2. Viêm đường tiêu hóa do vi khuẩn
3. Bệnh thân xanh vàng
4. Bệnh Berteria
5. Bệnh sán lải
6. Bệnh ghẻ
7. Bệnh sình bụng, thức ăn không tiêu và viêm ruột
8. Các bệnh không trị được như: mắt trắng, mắt mù, cổ vẹo và quay cuồng
9. Các biện pháp phòng bệnh tổng hợp

VI. Hiệu quả kinh tế nuôi ếch

Gửi phản hồi