Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật nuôi ong nội địa cho người bắt đầu nuôi ong

Trang 1 / 94Biên soạn: TS. Phùng Hữu Chính – KS. Phạm Thị Huyền, TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN ONG VIỆT NAM
NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG XÃ HỘI

Nội dung:

Chương I: Sinh học ong mật
I. Các loài ong mật ở nước ta
II. Các thành viê của đà ong và chức năng của nó
III. Cấu trúc tổ ong

Chương II: Dụng cụ nuôi ong
I. Thùng nuôi ong
II. Thùng quay mật ly tâm
III. Các dụng cụ khác

Chương III: Kỹ thuật nuôi ong cổ truyền và cách bắt ong rừng về nuôi
I. Các hình thức nuôi ong cổ truyền
II. Các phương pháp bắt ong về nuôi
III. Cách sang thùng ong

Chương IV: Kỹ thuật nuôi ong hiện đại
I. Chọn chỗ đặt ong và bố trí đàn ong trong vườn nhà
II. Kiểm tra đàn ong
III. Cho ong xây bánh tổ mới
IV. Ong bốc bay – Biện pháp phòng, chống
V. Ong chia đàn tự nhiên – Biện pháp phòng, chống
VI. Ong cướp mật – Biện pháp phòng, chống
VII. Ong thợ đẻ trứng – Biện pháp phòng chống
VIII. Nhập ong
IX. Cho ong ăn thêm
X. Di chuyển đàn ong

Chương V: Kỹ thuật tạo chúa, chia đàn
I. Tạo chúa
II. Kỹ thuật giới thiệu chúa
III. Các phương pháp chia đàn
IV. Chọn lọc và nhân giống ong

Chương VI: Sâu, bệnh và kẻ thù hại ong mật
I. Bệnh thối ấu trùng châu Âu
II. Bệnh ấu trùng túi
III. Bệnh ỉa chảy
IV. Bệnh ngộ độc
1. Ngộ độc thuốc hóa học
2. Ngộ độc mật, phấn thực vật
3. Sâu ăn sáp
4. Các côn trùng hại ong khác
5. Một số dịch hại khác

Chương VII: Cây nguồn mật
I. Vai trò cây nguồn mật đối với nghề nuôi ong
II. Một số khái niệm về cây nguồn mật, phấn

Chương VIII: Thu hoạch các sản phẩm ong
I. Thu hoạch và chế biến mật ong
II. Thu hoạch sáp ong

Gửi phản hồi