Kỹ thuật nuôi ong nội trong hộ gia đình

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA
NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP , HÀ NỘI – 2005Nội dung:

Chương I. SINH HỌC ONG MẬT
I. Các loài ong mật ở nước ta
II. Các thành viên của đàn ong và chức năng của nó
III. Cấu trúc tổ ong

Chương II: KỸ THUẬT NUÔI ONG HIỆN ĐẠI
I. Chọn chỗ đặt ong và bố trí đàn ong trong vườn nhà
II. Kiểm tra đàn ong
III. Cho ong xây bánh tổ mới
IV. Ong bốc bay – Biện pháp phòng, chống
V. Ong chia đàn tự nhiên – Biện pháp phòng chống
VI. Ong cướp mật – Biện pháp
VII. Ong thợ đẻ trứng – Biện pháp phòng chống
VIII. Nhập ong
IX. Cho ong ăn thêm

Chương III. KỸ THUẬT TẠO CHÚA, CHIA ĐÀN
I. Tạo chúa
II. Kỹ thuật giới thiệu chúa
III. Các phương pháp chia đàn

Chương IV. SÂU, BỆNH VÀ KẺ THÙ HẠI ONG MẬT
I. Bệnh thối ấu trùng châu Âu
II. Bệnh ấu trùng túi
III. Bệnh ỉa chảy
IV. Bệnh ngộ độc
A. Ngộ độc thuốc hóa học
B. Ngộ độc mật, phấn thực vật
V. Sâu ăn sáp
VI. Các côn trùng hại ong khác
VII. Một số địch hại khác

Chương V. CÂY NGUỒN MẬT
I. Vai trò của cây nguồn mật đối với nghề nuôi ong
II. Một số khái niệm về cây nguồn mật, phấn

Chương VI. THU HOẠCH SẢN PHẨM
I. Thu hoạch và bảo quản mật ong
II. Thu hoạch sáp

Gửi phản hồi