Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật nuôi Vịt siêu trứng Khakicampbell

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Cục Khuyến nông và Khuyến Lâm – Bộ Nông nghiệp và PTNT
Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội – 1997Nội dung:

Chương 1. Nguồn gốc đặc điểm về ngoại hình, năn suất của giống vịt Khakicampbell
1. Nguồn gốc vịt Khakicampbell
2. Đặc điểm ngoại hình
3. Ưu thế trong sản xuất

Chương 2. Kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng vịt Khakicampbell
1. Yêu cầu về chuồng trại cho vịt
2. Kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng vịt con (1-21 ngày tuổi)
3. Kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng vịt hậu bị (9 tuần đến 20 tuần tuổi)
4. Kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng vịt đẻ (từ 21 tuần tuổi đến loại thải)

Chương 3. Một số bệnh vịt thường hay mắc và cách điều trị
1. Những bệnh vịt thường hay mắc và cách điều trị
2. Lịch tiêm phòng cho vịt

Chương 4. Lợi ích kinh tế của nghề chăn nuôi vịt đẻ
1. Sản phẩm của vịt đẻ
2. Hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi vịt đẻ