Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Luận án Tiến sĩ Khoa học nông nghiệp: Nghiên cứu sử dụng một số phụ phế phẩm và xây dựng khẩu phần ăn cho bò sữa dựa trên nguồn thức ăn sẵn có ở một số tỉnh phía Nam

< Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tác giả: ĐOÀN ĐỨC VŨ
CHUYÊN NGÀNH CHĂN NUÔI ĐỘNG VẬT NÔNG NGHIỆP
VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP MIỀN NAM, TP. HỒ CHÍ MINH – 1999Nội dung

Chương 1. Tổng quan tài liệu
1.1. Sử dụng phụ phế phẩm trong chăn nuôi bò sữa
1.1.1. Định nghĩa và phân loại phụ phế phẩm
1.1.2. Đặc điểm dinh dưỡng các loại phụ phế phẩm
1.2. Tiêu hóa dạ cỏ và ứng dụng trong việc sử dụng phụ phế phẩm
1.2.1. Đặc điểm giải phẩu, hệ vi sinh vật và môi trường dạ cỏ
1.2.2. Sự tiêu hóa các chất tinh bột, đường và chất béo
1.2.3. Tiêu hóa protein và hàm lượng NH3 dịch dạ cỏ
1.2.4. Tiêu hóa chất xơ và biện pháp để nâng cao tiêu hóa xơ
1.3. Xử lý rơm rạ và sử dụng bánh dinh dưỡng
1.3.1. Các biện pháp xử lý rơm rạ
1.3.2. Sử dụng bánh dinh dưỡng cho bò sữa

Chương 2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu
2.1. Nội dung nghiên cứu
2.1.1. Xác định giá trị dinh dưỡng của một số phụ phế phẩm và đánh giá đặc điểm khẩu phần ăn của bò sữa ở khu vực TP.HCM
2.1.2. Nghiên cứu sử dụng rơm ủ urê và bánh dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của bò sữa
2.1.3. Nghiên cứu cải tiến khẩu phần và phương pháp đơn giản để xây dựng khẩu phần ăn cho bò sữa
2.2. Phương pháp nghiên cứu

Chương 3. Kết quả thảo luận
3.1. Giá trị dinh dưỡng của một số phụ phế phẩm và đặc điểm khẩu phần ăn của bò sữa ở khu vực TP.HCM
3.1.1. Giá trị dinh dưỡng của phụ phế phẩm chính trong khẩu phần ăn của bò sữa
3.1.2. Đặc điểm khẩu phần ăn của bò sữa dựa trên nguồn phụ phế phẩm ở khu vực TP.HCM
3.2. Kết quả nghiên cứu sử dụng rơm ủ urê và bánh dinh dưỡng trong khẩu phần bò sữa
3.2.1. Thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của rơm ủ urê và bánh dinh dưỡng
3.2.2. Ảnh hưởng của khẩu phần có sử dụng rơm ủ urê và bánh dinh dưỡng đến một số chỉ tiêu dạ cỏ và khả năng phân giải thức ăn
3.2.3. Ảnh hưởng của rơm ủ urê và bánh dinh dưỡng đến một số chỉ tiêu sản xuất và dinh dưỡng của bò sữa
3.3. Kết quả nghiên cứu cải tiến khẩu phần và lập bảng phối hợp thức ăn để xây dựng khẩu phần ăn cho bò sữa
3.3.1. Ảnh hưởng của khẩu phần có tỷ lệ tinh/thô khác nhau đến pH dịch dạ cỏ và khả năng phân giải thức ăn
3.3.2. Phương pháp đơn giản xây dựng khẩu phần cho bò sữa dựa trên nguồn thức ăn sẵn có
3.3.3. Kết quả cải tiến khẩu phần ăn cho bò sữa

Chương 4. Kết luận và đề nghị

Gửi phản hồi